Slik sikrer du at ditt nye tak holder mål

Når du skal skifte tak på huset eller hytta er det viktig å ha oversikt over alle detaljer som vil påvirke takets kvalitet.
BMI-Norge-miljøbilde takstein legges pa tak
Del:

Vær oppmerksom på detaljene

Tak er mye mer enn bare takstein

Skal du skifte tak på huset eller hytta er det viktig å sjekke at alle detaljene er på plass. Ikke bare må du vite at du har rett takstein - det som ligger under taket, riktig ventilasjon og sikring er minst like viktig. Det sikrer et tett tak som holder i mange tiår.


Når du henter inn tilbud på takomlegging fra håndverkere kan det være store variasjoner i innholdet og prisen. Hvordan skal du føle deg trygg på at du velger det rette tilbudet?


Under finner du en liste over hva du bør ha oversikt over for å sikre et trygt og holdbart tak.

Utforsk

Dette bør du vite om ditt nye tak

Undertak

Et godt tak begynner med riktig undertak. Det skal være motstandsdyktig og holde tett, slik at det beskytter mot fukt utenfra. De mest moderne diffusjonsåpne undertakene slipper ut fukt innenfra samtidig som de er tette mot fukt utenfra. Hva slags undertak du bør ha avhenger av takkonstruksjon og byggemetode.

Takstein, takpanner og spesialdeler

Sjekk at de du får tilbud fra har inkludert detaljer som spesialdeler/løsning til møne, gavl og eventuelle gjennomføringer. Dette kan være for eksempel ventilasjon. Gavlløsning er en måte å gjøre taket mer holdbart på. Steinen eller gavlbeslag tilpasset stålpannen dekker gavlen og erstatter vindskier av tre.

Fuglelister

Nødvendig for å hindre at småfugl tar seg inn under taksteinen. Redebygging under taksteinen kan skade undertaket og resultere i lekkasje, samt redusere nødvendig lufting.

Stigetrinn og feieplatå

Må monteres dersom pipe skal feies fra taket. Stigetrinn skal festes i topp til godkjent innfestningspakke og stigesikring skal benyttes ved takfot. Er pipen høyere enn 1,2 meter over taket på den laveste siden kreves det at et feieplatå eller en feieplattform monteres. Dette skal gjøre jobben sikrere og enklere for feieren.

Innfesting

Stadig heftigere vær i hele landet gjør at festing av takstein er viktigere enn noen gang tidligere. Du som huseier står ansvarlig for at takstein ikke faller ned fra taket og gjør skade på folk eller gjenstander. Dette gjøres ved hjelp av egnede festemidler som klips og skruer tilpasset den aktuelle steinen. Takpanner i stål, for eksempel AeroDek, skrus eller spikres fast i lektene med skruer eller coilspiker tilpasset produktet.

Snøsikring

På samme måte som med tekkingen er du som huseier ansvarlig for at ikke snø fra taket kan rase ned og skade personer eller gjenstander som befinner seg nedenfor. Velger du takstein eller takpanner med glatt eller ubehandlet overflate, krever dette et eget snøsikringssystem som f.eks. snøfangere.

Ventilasjonskanaler

Kjøkkenvifter, baderomsvifter og ventilasjonsanlegg har gjerne utkast over tak. Til dette finnes komplette ventilasjonshetter. Det samme gjelder utlufting av kloakk.

Mønebånd

Anbefales for å hindre snø og slagregn å trenge inn i konstruksjonen. De beste mønebåndene ventilerer mønet samtidig som de holder tett.

Overganger

Overganger, som fra vegg til tak eller gjennomføringer som piper, ventilasjonshetter og lignede er ekstra sårbare for lekkasjer. Det er derfor viktig å sikre god tetting rundt disse. Dette kan gjøres med et tettebånd eller beslag, eller en kombinasjon av disse. Det finnes ulike løsninger avhengig av hvilket takprodukt du velger.

Kontakt oss for gratis befaring

Det er mange detaljer som skal på plass med et nytt tak. En dyktig håndverker har kunnskap om hva som kreves og inkluderer de aktuelle detaljene i sitt tilbud.Har du konkrete planer om å bytte taket? Kontakt oss for en gratis befaring.

Del: