Skjerpet forskrift krever bedre stillasinndekning

Del:

Slitesterk og flammehemmende

Stillasinndekningen beskytter bygning, utstyr og folk.

Arbeids- og sosialdepartementet innskjerpet i 2016 reglene for tildekking av stillas. De nye reglene gjelder for alle som monterer stillas og innebærer også egne forskrifter for inndekning av stillas. Kravene trådde i kraft 1.1.2016 og gjelder bruk av utstyr og tilhørende tekniske krav. En av de viktigste punktene er at produktene møter brannkravene for materialer brukt i rømningsvei. Monarflex Flamesafe stillasinndekning fra Icopal tilfredsstiller kravene, og litt til. Presenningen beskytter bygningen, utstyr og arbeiderne mot vær og vind.

Norske værforhold gjør at stillasinndekningen ofte er helt avgjørende for å kunne levere innen fristen. Monarflex-systemet møter kravene samtidig som det er slitesterkt og kan tilpasses mange ulike behov både innen byggebransjen og offshore

- Frode Myrmel, produktsjef i BMI Norge.

Flammehemmende

Monarflex-systemet består av en rekke produktkvaliteter som skal dekke ethvert behov. Flamesafe-presenningen er spesielt utformet for arbeider i brannfarlige omgivelser, ved restaurering av verneverdige bygninger, eller ved oppvarming av byggeplass. Disse har en tilsetning som gjør at presenningen er ekstra flammehemmende og hindrer spredning av flammene.


Monarflex stillasinndekning er produsert i hele bredder, uten sveisede eller sydde skjøter som reduserer styrken. For innfesting har Monarflex et unikt gummiert malje-system med sterkere uttrekkspunkter.


Her er viktige ting du må være oppmerksom på når du skal velge nytt system:

  • Produktene må møte brannkravene for materialer brukt i rømningsvei.

  • Inndekningen må tåle et norsk klima for å beskytte bygningen, utstyr og arbeiderne mot vær og vind

  • Det skal beskytte omgivelsene mot ulemper når det foregår fasadearbeider som for eksempel sandblåsing, høytrykksspyling eller lignende

  • Det må kunne tilpasses alle behov og størrelser, og være slitesterkt

  • Det må tilfredsstille den strengere klassifiseringen som gjelder for innvendig bruk, f.eks. når man har behov for avdeling av lokalet under arbeid i et kjøpesenter o.l.

  • Det bør komme med brannsikring og være utformet for arbeider i brannfarlige omgivelser, ved restaurering av verneverdige bygninger, eller ved oppvarming av byggeplass

  • De bør kunne leveres i hele bredder. Sveis og skjøter forringer styrken

  • Det bør være enkelt å montere og feste inn med sterke uttrekkspunkter

Del: