Monarflex Stillasinndekning

Arbeid trygt på taket med Monarflex Stillasinndekning.

Monarflex Stillasinndekning fungerer som klimaskjerm for å beskytte arbeidere, utstyr og åpen konstruksjon mot nedbør, vind og påkjenninger fra klimaet. Produktet sikrer at jobben kan gjøres og at tidsfrister overholdes uavhengig av vær og temperaturforhold. Stillasinndekningen beskytter også omgivelsene mot for eksempel sandblåsing, høytrykksspyling og annet fasadearbeid.

Produktsortiment

Monarflex stillaspresenninger er produsert av ”Low density polyethylen” (LDPE) med et sterkt armeringsnett av polyestertråd. Armeringsnettet finnes i to forskjellige tykkelser: 1100 og 1670 dtex. I produksjonen benyttes ikke resirkulert plast – kun rent granulat.

Presenningene blir produsert i full bredde. Det betyr at ingen sveisede eller sydde skjøter reduserer styrken i presenningen. Sortimentet inneholder flere forskjellige bredder og kvaliteter for de aller fleste oppgaver: alt fra røffe værforhold og arbeidsoperasjoner som sandblåsing og inndekninger som skal være av kortere varighet under normale værforhold.

For fullstendig produktinformasjon – se datablad på de forskjellige produktene.

Flammehemmende presenninger

Alle våre maljepresenninger er også tilgjengelig i flammehemmede versjon. Monarflex Flamesafe har en tilsetning som gjør presenningen selvslukkende og hindrer spredning av flammene. Monarflex Flamesafe er testet etter Europeisk Standard EN 13501-1, og er brannklassifisert: B-S1,d0. Dette tilfredsstiller brannkravene i TEK 10 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsvei.

Monarflex Flamesafe gir bedre sikkerhet på stillaset ved arbeid i brannfarlige omgivelser, restaurering av verneverdige bygninger, inndekninger i tettbebyggelse, ved oppvarming med gass m.m.

Logo i presenningen

Under bestemte forutsetninger kan kunder få laminert sin firmalogo inn i presenningen. Logoen blir trykt separat på en hvit logofilm og laminert inn i presenningen i ekstrusjonsprosessen. Logostrimmelen er tilgjengelig i tre bredder: 200, 400 og 600mm.

Som grunnlag for produksjon av klisjé trenger vi følgende:

  • En digital fil av logoen i eps- eller tif-format i 100 – 150 dpi

  • Fargekoder i Pantome (PMS) for alle fargene i logoen

  • En angivelse av hvor logostrimmelen skal plasseres i presenningen.

Tilbehør

For å få en funksjonell og holdbar inndekning, er valg av tilbehør like viktig som presenningen. Presenningen og fastgjøringen danner et system som skal beholde styrken gjennom hele byggeperioden, og systemet er bare så sterkt som det svakeste leddet. BMI fører et bredt utvalg av tilbehør tilpasset forskjellige oppgaver og påvirkning av vind og vær.

Viktigste egenskaper

  • Produsert av LDPE med et sterkt armeringsnett av polyestertråd

  • Produsert i full bredde: ingen sveisede eller sydde skjøter som reduserer styrken i presenningen

  • Alle BMIs maljepresenninger er tilgjengelig i flammehemmede versjon.

  • Mulig med firmalogo på presenningen

Filter

Ingen resultater