Kjenner du til takvettreglene?

Flate tak er billige å vedlikeholde, men dyre å reparere. Slik er takvettreglene.
BMI-Norge-miljøbilde-Icopal-9818
Del:

Smarte valg skaper trygghet og laver kostnad over tid

Flate tak er dyre å reparere, men billige å vedlikeholde. I en tid der klimaet blir hardere og nedbørsmengdene blir større påkreves nye grep for å sikre at taket tåler påkjenningene fra vær og vind. Gode rutiner og smarte prosedyrer gir kunnskapen til å ta de smarte valgene som gir byggeier trygghet og lavere kostnader over tid.

Takvettreglene

Alle som eier, eller drifter og forvalter et næringsbygg bør alltid kunne dokumentere tilstanden på taket. Fuktskader er noe de færreste forsikringer dekker mot, og det er derfor viktig å oppdage før utfordringer blir store problem. Det kan være en kostbar feil å forutsette at taket er tett og i forskriftsmessig stand. Når man sjekker taket bør det alltid fjernes løv, mose eller andre fremmedlegemer og sørge for fritt avløp til sluk og takrenner. Spesielt må piper, rør, kasser, beslag og andre takgjennomføringer samt oppbretter kontrolleres.

Bransjeforeningen for taktekkere har følgende sjekkliste i sine takkvettregler:

 • Er taktekkingen hel og uten sår?

 • Er taktekkingen rundt gjennomføringer og piper tett?

 • Er det mose på taket?

 • Er det mye sand og «søppel» på taket?

 • Er det fremmedlegemer i sluk og nedsenkede renner?

 • Har du sjekket takrenner med nedløp?

 • Er takfot-, vindski- og pipebeslag fri for rust, avskalling eller sprekker?

 • Er takrenner og eventuelle ventilasjonshetter i god stand?

 • Snø ryddes ved behov, sjekk hvilke statiske laster taket er beregnet til å motstå. Det er anbefalt at det ligger igjen et snølag på ca. 100 mm etter at snømåkingen er utført.

 • Generelt anbefales ikke smøring og maling av takbelegg. Dersom man likevel velger denne behandlingen må det bare benyttes produkter som er spesialdesignet til dette. Smøring kan i verste fall fremskynde aldringsprosessen.

Derfor bør du ha system på tak-vedlikeholdet.

Søk eksperthjelp

Om man er usikker, finnes det aktører som tilbyr service- og vedlikeholdstjenester. Dette er erfarne eksperter med lang erfaring og spesialverktøy som kan:

 • Grundig sjekke alle takflater, sluk, renner og nedløp

 • Sikre at det ikke finnes lekkasjer

 • Bruke termografisk fotografering av utsatte detaljer som kuldebroer, for å sjekke etter fukt under tekkingen og andre lekkasjeutsatte områder

 • Utføre fuktmålinger ved behov

 • Sjekke takets sikkerhetssystemer


Vedlikehold er den billigste forsikringen

Gode rutiner og jevnlig oppfølging gir:

 • Lengre levetid på taket

 • Færre kostbare overraskelser

 • Muligheten til å drive proaktivt vedlikehold med lang horisont på planleggingen

 • Muligheten til rehabilitere smart og kostnadseffektivt

 • Trygghet på at man møter alle pålagte lover, krav og regler

 • Sikkerhet og trygghet på taket

 • Alltid oppdatert dokumentasjon og servicehistorikk


Les mer om service- og vedlikeholdavtaler

Del: