Derfor bør du ha system på takvedlikeholdet

Del:

Unngå dyre overraskelser

"Ute av syn, ute av sinn" kan straffe seg.

Få om noen problem har større negativ innvirkning på budsjettet enn fukt og lekkasje. Dette er skader som få er forsikret mot. For å sikre det tryggeste bygget og den beste totaløkonomien må man kunne dokumentere tilstanden på taket. «Ute av syn, ute av sinn» er en kostbar holdning. Alle som har kjøpt ny bil vet at det lønner seg å følge service-intervallene. Slik er det også med taket. Jo fortere man innarbeider gode rutiner, desto lavere blir kostnadene over tid.

Dyrt å ikke kunne dokumentere

Vi lever i en tid og et klima der påkjenningene og belastningen blir stadig større på taket. Selv om produkter og løsninger blir stadig bedre og mer holdbare, må man fortsatt være sikker på at det er tett på toppen. På taket kan større skader fort medføre mange millioner kroner i utbedringer. Kan man ikke dokumentere rutiner for vedlikehold, er det lite realistisk å forvente at forsikringsselskapet er medgjørlig. Oppdager man derimot skadene tidlig, kan reparasjonene fort beløpe seg til mindre summer som knapt merkes på driftsbudsjettet.

 Eldre tak krever mer

Selv om taket nylig er tekket, er det smart å sette vedlikehold i system så tidlig som mulig. Dette fordi taket er som alt annet man eier: Jo eldre det blir, jo mer krever det. Vi anbefaler en inspeksjon i året for tak med tekking som er under seks år. For tak som er eldre enn seks år, er det fornuftig med inspeksjoner hver høst, og hver vår. Ved mistanke om skader eller særlig slitasje kan det være klokt med ekstra befaringer for å sikre nattesøvnen. Med jevnlige inspeksjoner får byggeier:

  • Tryggere tak som holder lenger

  • Færre bekymringer

  • Lavere kostnader over tid

  • Fravær av negative overraskelser på taket (forårsaket av slitasje over tid)

  • Større avkastning på investeringene i egen eiendomsmasse

  • Visshet om at man møter alle lover, krav og regler på taket

Les mer om service- og vedlikehold.

Del: