Fire grunner til å velge miljøtak

Med miljøtaket Noxite fra Icopal reduseres NOx-utslipp. Et miljøtak gir flere fordeler for både miljøet, samfunnet - og taket.
BMI-Norge-Miljøbilde-Flate-tak-Deichman-Bjorvika-Oslo
Del:

Samfunnsansvar og miljøhensyn

NOx-utslipp reduseres med taktekking som renser luften. Riktig materiale på flate tak kan gjøre en stor forskjell for miljøet.

NOx er en samlebetegnelse på gasser som nitrogen, oksygen, NO og NO2. Disse utslippene kan føre til luftveissykdommer, giftig bakkenært ozon, sur nedbør og forverring av klimagassproblemet. I Norge er det olje- og gassvirksomhet som er den største synderen, men også veitrafikk og annen transport står for en høy andel. Skal du bygge eller renovere en bygningsmasse med flatt tak kan du gjøre et bevisst miljøvalg med Noxite taktekking. Dette er et tekkingsprodukt for flate tak som absorberer og renser NOx.

Les mer om bærekraft i BMI her

Som Norges ledende leverandør til tak og tette bygg tar vi ekstra ansvar for klima- og miljøavtrykk når vi utvikler produkter og løsninger. Les mer om våre forpliktelser til miljøet!

Noxite takbelegg reduserer NOx-utslipp

Her er fire årsaker til at trygge tak og miljøhensyn går hånd i hånd.

1. Virksomheten viser samfunnsansvar i praksis

Velger du et tak som renser luften i nærmiljøet gjør du noe for alle de som forholder seg til ditt bygg. Et tak på 5000 kvm kan hvert år redusere samme mengde NOx som en gjennomsnittlig bil slipper ut over en avstand på 200 000 kilometer. Rema 1000 valgte å legge Noxite på sine nye butikker.

2. Bidra til Norges arbeid med å redusere utslippene

Norge er forpliktet via Gøteborgprotokollen til å redusere utslipp av NOx. Siden 2005 har vi redusert utslippene betraktelig. Frem til 2020 skal vi redusere enda mer. Større virksomheter som bidrar til store utslipp må betale avgifter per kg NOx som slippes ut. Flere tiltak bidrar til reduksjon, som montering av katalysator ved forbrenning eller energieffektivisering.

3. Enkel løsning med stor effekt

Noxite legges som et ordinært asfaltbelegg på flate tak. Overflaten er belagt med titandioksid. Det virker som en katalysator i en prosess som forandrer NOx-partikler til ufarlig nitrat. Prosessen aktiveres når ultrafiolette stråler fra solen treffer taket. Dette nøytraliserer 85 prosent av partiklene, før de vaskes vekk av regn. Denne rensende effekten varer hele takets levetid.

4. Et solid og holdbart tak

Selvsagt er Noxite et solid tak som holder bygget ditt tett i mange år fremover. Lang holdbarhet er også et viktig miljøargument med tanke på avfallshåndtering. Taket leveres som ett- og to-lags asfalt-takbelegg for flate tak og kan benyttes på både private og kommersielle bygg.

Del: