Klima og Miljøavtrykk

Som en av Norges ledende leverandør til tak og tette bygg tar vi ansvar for klima- og miljøavtrykk når vi utvikler produkter og løsninger.
BMI-Norge-miljøbilde-grønt-tak-sett-sammen-med-grøntanlegg
Del:

Miljøstandarder- og sertifiseringer

Målet er å produsere produkter på en måte som møter dagens behov, uten at vi ødelegger muligheter for fremtidens generasjoner. Det krever at vi arbeider så effektivt, smart og kvalitetsbevisst som mulig for å redusere vårt klima- og miljøavtrykk. Vi skal produsere på en måte som ikke skader miljøet, vi skal bidra til bygg som varer lenge, og vi skal sikre ansvarlig bruk og gjenbruk av materialer.


BMI Norge er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001, som sikrer at vi har en aktiv miljøstyring som bidrar til at vi oppnår en bærekraftig utvikling. Standarden bidrar med systemer som kan redusere organisasjonens negativt effekt på miljøet. Det omfatter energiforbruk, avfallshåndtering, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Opplever du miljøavvik som BMI Norge må ta tak i kan du fylle inn dette skjemaet.

Mennesker som viktigste ressurs

Det er menneskene som anbefaler de beste løsningene for bygget, og det er menneskene som utvikler ideer til innovative produkter og løsninger. Derfor investerer vi i menneskene: Våre partnere, kunder og egne ansatte. Samtidig skal likestilling og mangfold gjennomsyre bedriftskulturen vår. Et aktivt mangfold og likestilling gjør at vi kan påvirke og endre holdninger, øke kunnskap om kunder og målgrupper, og utvikle gode tjenester og produkter.

For fremtidens generasjoner

BMI skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser, og vi skal bruke ressursene vi har på en bedre måte. Det gjør vi ved å redusere avfall, resirkulere og gjenbruke materialer, og bruke teknologi på en mer energieffektiv måte.

Visste du at...

Vi har redusert eget karbonavtrykk med 2,3 millioner tonn CO2 ved å bruke IT-teknologi smartere. Det har vi fått til ved å konsolidere alle BMIs servere til to fysiske steder. Disse bruker kapasiteten fra datasenteret BMI allerede har i Frankfurt, uten at det krever mer forbruk av strøm. I tillegg spares enorme mengder energi ved at færre datasentre avhenger av store kjølesystemer.

Det er viktig for oss å bruke ansvarlige leverandører til våre fabrikker. Emballasjen til BMI AeroDek leveres for eksempel av en FCS- og ISO 14001-sertifisert leverandør, og stålet kommer fra en leverandør som følger klima-tiltaksrapporter knyttet til Parisavtalen.

Grønt Punkt sørger for innsamling og gjenvinning av plastemballasje. Her blir over 60 % av plastemballasjen fra næringslivet materialgjenvunnet.

Solide løsninger med lang levetid sikrer at bygget er mest mulig bærekraftig. Det mest bærekraftige bygget er tross alt det som ikke bygges. Derfor utvikler vi produkter og løsninger som har høy kvalitet og den lengste levetiden. 

Produksjon av grønne produkter og løsninger

Innovasjon står i sentrum på vårt testsenter i Tyskland. Her tester og utvikler vi produkter og løsninger som skal sikre langvarige bygg og de smarteste egenskapene. Vårt fokusområde er å utvikle løsninger som er mest mulig skånsomme for miljøet, og produkter som bidrar til en miljøgevinst.

Del: