Tilbehør flate tak

Alle nye bygg som planlegges og oppføres skal beskytte virksomheter og verdier i mange år fremover. Klimaet blir tøffere og vi ser mer regn, mer vind og større slitasje på fasader. Det gjør at kravene til spesielt flate tak heves.

Taket har som oppgave å beskytte verdiene i et bygg, og hindre at vær, vind, vann og andre påkjenninger utenfra trenger inn i bygget. 

Under finner du tilbehøret vi har til flate tak, og som sikrer at takets levetid varer lenger.