Det er viktig å sørge for god taksikring. BMI har produkter for å beskytte både de som ferdes på taket og de på bakken. 

På denne siden finner du alle våre taksikringsprodukter - alt fra takstiger, stigetrinn og snøfangere til gangbroer og kroker for sikkerhetsliner. 

Husk at stiger og konstruksjoner på tak med tilhørende bærende komponenter skal være typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet. Ved rafthøyde (fra takrenne til terreng) på 5 meter eller mer skal det monteres sikring for markstigen. Denne monteres i takrenna, rett ved siden av der takstigen monteres. Vi anbefaler at det monteres også ved lavere høyder av sikkerhetshensyn til brukerne.

Viktigste egenskaper

  • Sikrer mot fallulykker

  • Forhindrer skader på personer eller gjenstander

  • Våre produkter harmonerer med takets utseende

Ingen resultater