Bærekraftige produkter

Bygg- og anleggsbransjen beskrives som den glemte klimakjempen, og står for 40 % av samlet ressursforbruk i verden. Derfor er det viktig at vi opererer så bærekraftig som mulig, og tar grepene som gjør at vi og bransjen vi er en del av tar bedre valg.
BMI-Norge-Miljøbilde-Flate-tak-Deichman-Bjorvika-Oslo
Del:

BMI har allerede utviklet flere bærekraftige produkter og løsninger, men vi jobber kontinuerlig med å bli enda bedre. Målet er produsere produkter på en måte som møter dagens behov, uten at vi ødelegger muligheter for fremtidens generasjoner. Vi skal produsere løsningene med smartest mulig bruk av ressurser, logistikk og utslipp. 


Vi ønsker å være leverandøren som velges på bakgrunn av at vi bidrar til bærekraftige bygg med standardene LEED, BREEAM eller DGNB. Løsningene skal bidra til at byggene har lengst mulig levetid, og at produktene som velges gir dokumentert miljøeffekt. 


BMI Norge er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001, som sikrer at vi har en aktiv miljøstyring som bidrar til at vi oppnår en bærekraftig utvikling.Spørsmål knyttet til våre systemer eller produkter?

Kontakt oss

Vi jobber for konstant forbedring

I BMI jobber vi kontinuerlig med å utvikle smartere og bedre produkter, både hva gjelder levetid, reduksjon i utslipp, reduksjon i emballasje, men ikke minst jobber vi aktivt med å ta frem produkter som bidrar til mindre avfall på byggeplassen.

Monarperm FireSmart-UV er en kombinert brannhemmet og UV-bestandig vindsperre. Produktet gjør at du kan spare store mengder avfall, sammenlignet med om du skulle brukt platematerialer som gips. Velger du FireSmart-UV fremfor platematerialer kan du spare 50 tonn med vekt på en boligblokk, og seks tonn avfall som du slipper å frakte fra byggeplassen til deponi eller resirkulering.

Den varmereflekterende dampsperren Monarvap Reflex 110 erstatter mellom 20 og 36 mm. isolasjon i vegger og tak. Produktet fungerer som dampsperre, luftsperre og et varmeisolerende lag. Det fører til mindre avfall og transport, og forbedrer arbeidssituasjonen for rørlegger og elektriker.

Gjennom systematisk arbeid har vi klart å redusere bruken av hylser med over 110.000 papphylser hvert år. I tillegg har vi på de aller fleste av våre proffprodukter fjernet plastembalasjen og utviklet et tapesystem som smelter under påføing, noe som har gitt en reduksjon på nesten 135.000 M2 med plastembalasje.

Videre har vi gjort en rekke tiltak på fabrikken vår:

  • 90% av fabrikkens produksjonsavfall blir sendt til gjenvinning.

  • Bitumenavskjær og avfall blir omgjort til veibitumen og produktavfall blir omgjort til papir eller plast.

  • 20% mindre brukt energi mellom 2012-18.

  • 96% mindre vann brukt i 2018 enn i 2015, takket være den nye kjølekompressoren, bare resirkulert vann brukes til kjøling.

  • 50% færre CO2-utslipp i 2018 sammenlignet med 2012.

  • Bare kjøpt grønn energi fra 2016.

Hver dag slippes det ut store mengder skadelige NOx-partikler fra kjøretøy, skorsteiner og fabrikkpiper. I områder med mye slike partikler er det en fare for helseproblemer som irriterte luftveier, og nitrogenoksidene bidrar i tillegg til dannelse av giftig ozon i lavere luftlag. Icopal Top Noxite gjør det enklere å gjøre en innsats for miljøet. Overflaten på Noxite-membranen er belagt med titandioksid, som er et stoff som forandrer skadelige NOx-partikler til ufarlig nitrat. Prosessen aktiveres når ultrafiolette stråler fra solen treffer taket. Ved hjelp av denne prosessen nøytraliseres over 85 % av partiklene, før de vaskes vekk av regnet. Jobben med å rense luften går dermed helt av seg selv - og effekten varer hele takets levetid.

Torvtak er et godt valg for både hytta og miljøet. De grønne takene absorberer karbondioksid, og trekker samtidig til seg støv, absorberer nedbør og isolerer godt mot støy og kulde. I BMI er vi eksperter på løsninger til torvtak, og benytter så høy andel av resirkulerbar plast som mulig i Fonda-produktene våre. Produktene er EPD-sertifisert.

Lengre, bedre, smartere - slik tar vi tak

I en bransje som betegnes som den glemte klimakjempen, er det viktig å være ansvaret bevisst. Sammen med de som prosjekterer og utfører byggeprosjekter, må vi jobbe etter prinsippene “lengre”, “bedre” og “smartere”. Det handler om å bruke mindre ressurser, og å bruke dem på en smartere måte. Det handler om å utvikle arbeidsmetoder som gir den høyeste kvaliteten i utførelse og resultat, og å anbefale de beste løsningene for bygget.

Les mer om hvordan vi som leverandør i bygg- og anleggsbransjen vil bidra til en holdningsendring som gjør at bransjen blir smartere, bedre og mer langsiktige i hva vi tilbyr og hvordan.

Lengre

Det mest bærekraftige bygget er det som aldri bygges. Derfor er det viktig å levere produkter og løsninger som gir lengst mulig levetid. Lengre levetid er mest kostnadseffektivt på sikt, og gir robuste bygg som gir glede til flere generasjoner. Det er også viktig for oss å være en pådriver for at det velges kompatible produkter i den prosjekterende og utførende fasen. Det er lite bærekraftig å velge primærtekking med over 75 års levetid dersom undertaket har kortere levetid. Vi har utviklet komplette systemer hvor levetiden til hver eneste detalj er tatt i betraktning. Systemene våre kan du lese mer om her. 

Bedre

Løsningene fra BMI skal være de beste på markedet. For å få til dette, må vi hele tiden ta bedre valg. Produktene skal produseres på måter som er bedre for miljøet, og leveres på en måte som reduserer karbonutslipp. Samtidig er det viktig for oss å gjøre byggherrer, entreprenører og håndverkere i stand til å ta bedre valg for bygget. Det handler om å anbefale riktig løsning, og å ta valg basert på kvalitet over pris. Det handler også om å sikre at byggene vi reiser i dag kan brukes i mange tiår. Slik sikrer vi også bedre bruk av ressurser, og at generasjonene etter oss også kan ha glede av ressursene vi bruker i dag.

Smartere 

Innovasjon er et viktig satsningsområde for å utvikle de mest bærekraftige produktene og løsningene. Vi må utvikle smartere produkter, og bruke taket på en smartere måte. Det kan være tak som renser luften, takflater som fungerer som grønne lunger i byen eller tak som produserer fornybar energi. Ved å bruke taket på en smartere måte, kan du også gjøre en enkel miljøinnsats. Innovasjon handler også om å pakke og transportere produktene på en smartere måte, og å sikre at byggeplassen kan arbeide effektivt mens de samtidig reduserer avfall, transport og utslipp. Slik kan vi bidra til en grønnere bransje.

Del: