BMIs system for flate tak

Systemet Icopal 2-Lag har ekstrem styrke og lang levetid. Velg mellom Icopal Base og Icopal Base Syntan som underlag, og Icopal Top og Icopal Top Noxite som overlag.
Illustrasjonsbilde av dokumenter som representerer systemet som sikrer at flate tak skal holde i mange år.
Del:

BMI Icopal 2-Lag: Det sterkeste taksystemet for flate tak

Taket har som oppgave å beskytte verdiene i et bygg, og hindre at vær, vind, vann og andre påkjenninger utenfra trenger inn i bygget. Icopal 2-Lag er et system som er utviklet for å gi robust løsning og lang holdbarhet. Systemet egner seg spesielt godt for nybygg i værutsatte området, der kravet til mekanisk innfesting er svært høyt. Det er også et trygt valg når takflaten skal brukes til noe mer enn kun beskyttelse. Det kan for eksempel være at takflaten skal romme mye teknisk utstyr eller at taket må tåle mye “trafikk”.

Systemet består av Icopal Base og Icopal Top, der topp-belegget helklebes til underlagsbelegget og forsegler løsningen. Dette gir en total tykkelse på 6,5 mm.

BMI Icopal har produsert og videreutviklet takbelegg i over 120 år. Dette er produkter som er designet for all slags vær og har svært lang levetid.

Fordeler med BMI Icopal 2-Lag

  • Råsterkt og robust takbelegg for flate tak

  • Systemet er basert på over 120 års erfaring

  • Utviklet spesielt for det barske, norske været

  • 20 års tetthetsgaranti med Icopal Pluss

Teknisk godkjenning fra SINTEF Certification

Icopal 2-Lag har teknisk godkjenning fra SINTEF Certification.

Underlag: Icopal Base eller Icopal Base Syntan

Underlaget i systemet BMI Icopal 2-Lag består av Icopal Base eller Icopal Base Syntan. Begge har 100 mm. omlegg. Dette danner et robust underlagsbelegg som holder taket tett mens byggearbeidet pågår. Icopal Base er spesielt beregnet til mekanisk innfesting, men kan også helsveises til underlaget.

Icopal Base har en tykkelse på 2,7 mm., og består av en stamme av forsterket polyesterfilt som er impregnert med bitumen og belagt med SBS polymerasfalt på begge sider. Oversiden er bestrødd med finkornet sand. Undersiden er dekket av en tynn plastfolie som smeltes samtidig med sveising av omlegg og tverrskjøter. 

Icopal Base Syntan har en tykkelse på 2,6 mm. Produktet har lik oppbygning som Icopal Base, men skiller seg ut ved at overflaten er dekket med en tynn, blåfarget akryl-coating. Dette gjør at sveisingen kan utføres med mye mindre varmetilførsel enn belegg med sandet overflate. 

Overlag: Icopal Top eller Icopal Top Noxite

Topplaget i systemet kan enten være Icopal Top eller Icopal Top Noxite. Begge har 100 mm. omlegg. 

Icopal Top har en tykkelse på 3,8 mm., og består av en stamme av forsterket polyesterfilt. Både overside og underside er belagt med SBS polymerasfalt. Produktet har pansergrå skiferstrø (ufarget naturskifer) på oversiden, og sveisefolie på undersiden. Icopal Top helveises til underlagsbelegget. 


Icopal Top Noxite har en tykkelse på 4,2 mm. Den har lik oppbygging og monteringsmetode som Icopal Top, men overflaten er belagt med granulat eller skifer som inneholder titandioksid. Dette virker som en katalysator som forvandler skadelige NOx-partikler til ufarlig nitrat ved hjelp av UV-stråler. Belegget er selvrensende, slik at den luftrensende effekten varer gjennom hele takets levetid. Ved sveising av belegg med hvit overflate må det utvises høy varsomhet så det ikke blir svarte flekker. Ved behov kan løs granulat eller skifer påføres. Icopal har løs granulat og skifer på lager.

Hver dag slipper det ut store mengder skadelige NOx-partikler fra kjøretøy, skorsteiner og fabrikkpiper. I områder med mye slike partikler er det en fare for helseproblemer som irriterte luftveier, og nitrogenoksidene bidrar i tillegg til dannelse av giftig ozon i lavere luftlag. Icopal Top Noxite gjør det enklere å gjøre en innsats for miljøet. Overflaten på Noxite-membranen er belagt med titandioksid, som er et stoff som forandrer skadelige NOx-partikler til ufarlig nitrat. Prosessen aktiveres når ultrafiolette stråler fra solen treffer taket. Ved hjelp av denne prosessen nøytraliseres over 85 % av partiklene, før de vaskes vekk av regnet. Jobben med å rense luften går dermed helt av seg selv - og effekten varer hele takets levetid.

Team Icopal gir tetthetsgaranti på 20 år til flate tak hvor BMI Icopal 2-Lag benyttes som system. Forutsetningen er at tekkingen utføres av de sertifiserte fagfolkene i Team Icopal. Icopal Pluss-garantien er for byggeiere som tenker langsiktig, og som forstår at riktige kvalitetsprodukter tekket av erfarne fagfolk gir størst trygghet og lavest mulig kostnad på taket over tid. En langsiktig tankegang i byggebransjen er viktig for å motvirke en negativ trend, hvor kortsiktige innkjøpsbeslutninger veier tyngre enn gode kvalitetsløsninger som vil gi taket lengst mulig levetid. Ved å bygge langvarige kvalitetsbygg sikrer du smartest mulig bruk av ressurser, lavere kostnad over tid, og du gjør en innsats for en mer bærekraftig byggebransje.

Icopal Pluss-garantien tilbys kostnadsfritt. Icopal garanterer for både produkt og utførelse. Om det i garantiperioden oppstår utettheter vil BMI Norge AS og Team Icopal utføre eller besørge nødvendige reparasjoner av takbelegget, fra og med isolasjonslaget og opp.

Utførelsesgarantien er for: 

  • Byggeiere som ønsker riktig løsning, trygghet og forutsigbare kostnader

  • Entreprenører som ønsker å levere den beste kvaliteten

  • Arkitekter og ingeniører som ønsker de beste løsninger for sine prosjekter

  • Vedlikeholds- og driftsansvarlige som ønsker en problemfri hverdag


Velg et Team Icopal medlem!

Velg et Team Icopal medlem!

Kvalitet gir totaløkonomi som lønner seg og Kjøp av taktekking er en tillitssak. Dette vet vi betyr mye for deg som kunde, og våre Team Icopal medlemmer vil gjøre alt for å bevise at valg av et Team Icopal medlem er et trygt valg.

BMI-Norge-Miljøbilde-Personer-team-icopal
Del: