BMIs system for vanntrykksmembraner

Overdekkende vanntrykksmembraner må tåle store påkjenninger fra både klima og trafikk. Vi har utviklet løsninger som holder tett under alle forhold, og som har svært høy mekanisk styrke. Det gir trygghet, forutsigbarhet og flater som holder svært lenge.
BMI-Norge-miljøbilde-grønt-tak-sett-sammen-med-grøntanlegg
Del:

Overdekkende membraner utsettes for store påkjenninger, spesielt i trafikkbelastede konstruksjoner. BMI Icopal har laget robuste produkter som tar hensyn til dette. Vi har systemer for:

 • Bro- og parkeringsdekker

 • Terrasser

 • Jorddekkende konstruksjoner

Detaljene er avgjørende for et robust resultat.  Velprøvde og gode løsninger og detaljer gjør at du sparer kostnader for store utbedringer og omfattende vedlikehold i løpet av konstruksjonens levetid.

Strenge krav til produkter og utførelse

Icopal vanntrykksmembraner benyttes i konstruksjoner med løstliggende eller fast etablert overdekning. Det stiller store krav til både produktene som brukes og utførelsen av jobben. Å velge den enkleste og rimeligste løsningen kan få store konsekvenser for lommeboka, fordi kostnaden ved eventuelle utbedringer kan bli store. Hvert prosjekt må vurderes nøye, og løsninger må velges på bakgrunn av hva konstruksjonen skal brukes til. Icopal har mange tiårs erfaring med vanntrykksmembraner. Derfor kan vi også anbefale gode og trygge systemer som gir den største tryggheten og det beste resultatet

Fordeler med BMIs system

 • Vanntrykksmembraner utviklet for norske forhold

 • Holder tett under alle forhold

 • Har mekanisk styrke til å motstå påkjenninger fra klima og trafikk

 • Alle produktene i systemet tilfredsstiller kravene til SINTEF Certification

Har du spørsmål til våre løsninger?

Ulike bruksområder for systemene

Ett-lags løsninger: BMI Icopal Membran 5 mm BRO

BMIs system for bromembraner er et godt valg for broer hvor det stilles krav til god korrosjonsbeskyttelse av broplata, og krav om å oppta bremsekrefter. Icopal Membran 5 mm BRO er en kraftig SBS-modifisert asfaltmembran med finkornet overflate. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 15 mm endeomlegg. Belegget helsveises til underlaget som skal være primet, tørt og rent. For å gi membranen ekstra beskyttelse under utlegging av slitedekket, er den kraftige stammen plassert høyt opp i produktet. Dette bidrar også til stor stabilitet ved opptak av dynamiske laster og bremsekrefter.

Krav og produkter 

Underlag: Underlaget må være plasstøpt betong med stabil og god overflate tilsvarende brettskuring. Om nødvendig må betongflaten slyngrenses eller vannmeisles. Støv og løse partikler fjernes.

Primer: En god primer er avgjørende for et godt resultat. Overflaten skal være rengjort og tørr og ikke ha større ujevnheter enn tilsvarende brettskurt betong. Der det kreves spesielt god heft til underlaget må man vurdere om betongoverflaten må sandblåses før priming. Systemet består av to alternativer: 

 • Icopal Icoflux Primer: Icoflux Primer er en flytende bitumenprimer tilsatt SBS, som gir en forbedret vedheft til underlaget. Primeren påføres med myk kost, rulle eller sprøyte i et lag. Forbruk på ca 0,2 til 0,3 ltr/m², med en tørketid på mellom 4 til 6 timer i +20⁰C. Primeren må være tørr før vanntrykksmembranen monteres.

 • Icopal Broprimer: Ved spesielle behov velges Icopal Broprimer basert på methylmethakrylat. Denne påføres i to lag med sandlag mellom. Første lag består av c.a 500g/m² methylmethakrylat. Deretter påføres et lag sand på ca. 1000g/m² med kornstørrelse 1,0 til 2,0 mm i «våt» primer. Når dette er tørt (avhengig av temperatur) påføres ca. 500g/m² methylmethakrylat som topplag. Primeren må være tørr før vanntrykksmembranen monteres.

Slitedekke: BMIs prefabrikkerte icopal bromembran med 5 mm. tykkelse er spesielt konstruert som underlag for asfalt, og er designet for å overføre bremsekrefter fra asfalten og ned i betongdekket. 

Membraner for parkeringsdekker skal være tett under alle forhold, og ha mekanisk styrke til å motstå påkjenninger fra både klima og trafikk. Den skal i tillegg tåle påkjenninger ved direkte utlegging av asfalt. Icopal vanntrykksmembraner utvikles for å imøtekomme disse kravene, og er tilgjengelig som ett-lags- og to-lags-løsninger. Valget av løsning må tas på bakgrunn av parkeringsdekkets funksjon.

Ett-lags-løsning: Icopal Membran 5 mm 

Ett-lags-løsninger brukes for trafikkbelastede dekker med normale krav til sikkerhet. Icopal Membran 5 mm er en kraftig SBS-modifisert asfaltmembran med finkornet overflate. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Belegget helsveises til underlaget som skal være primet, tørt og rent. For å gi membranen ekstra beskyttelse under utlegging av slitedekket, er den kraftige stammen plassert høyt opp i produktet. Dette bidrar også til stor stabilitet ved opptak av dynamiske laster og bremsekrefter.

To-lags-løsning: Icopal Base og Icopal Membran 4 mm

To-lags-løsninger brukes for trafikkbelastede dekker hvor det stilles spesielle krav til utførelse og sikkerhet uten krav til å oppta bremsekrefter. 

Lag 1: Icopal Base: SBS-modifisert asfaltmembran med kraftig stamme av forsterket polyesterfilt og finkornet overflate. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Belegget helsveises til underlaget som skal være rent, primet og tørt.

Alternativt Lag 1: Icopal Base K: SBS-modifisert asfaltmembran med kraftig stamme av forsterket polyesterfilt og sandet overside og underside. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Belegget helklebes med varm asfalt til underlaget som skal være rent, primet og tørt.

Lag 2: Icopal Membran 4 mm: SBS-modifisert asfaltmembran med kraftig stamme av forsterket polyesterfilt og sandet overflate. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Belegget helsveises til første lag. Total tykkelse 6,8 mm.

Alternativt Lag 2: Icopal Membran K: SBS-modifisert asfaltmembra med kraftig stamme av forsterket polyesterfilt og sandet over- og underside. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Belegget helklebes med varm asfalt til første lag. Total tykkel 6.8 mm.

Krav og produkter 


Underlag: Underlaget må være plass-støpt betong eller forspente betongelementer.

 • Plass-støpt betong: Betongoverflaten må være plan med jevnhet tilsvarende brett-skuring og med fall min. 1:100 til avløp. 

 • Forspente betongelementer: Betongelementene må være forankret til hverandre slik at det ikke oppstår vertikale skjærkrefter. Fugene mellom elementene fylles med sementmørtel. Maksimal høydeforskjell: 5 mm. 

Primer: En god primer er avgjørende for et godt resultat. Overflaten må være rengjort og tørr. Primeren påføres med bløt kost, rull eller sprøyte, og skal tørke før legging av vanntrykksmembranen. Systemet består av to alternativer:

 • Icopal Primer A: Overflaten må være rengjort og tørr. Påføres med bløt kost, rull eller sprøyte. Primeren skal tørke før legging av vanntrykksmembranen.

 • Icopal Icoflux Primer: Icoflux Primer er en flytende bitumenprimer tilsatt SBS, som gir en forbedret vedheft til underlaget. Primeren påføres med myk kost, rulle eller sprøyte i et lag. Forbruk på ca 0,2 til 0,3 ltr/m², med en tørketid på mellom 4 til 6 timer i +20⁰C. 

Slitedekke: BMIs prefabrikkerte Icopal bromembran er spesielt konstruert som underlag for veiasfalt. Forslag til «normaloverdekning» iht. håndbok fra Statens Vegvesen. På parkeringsdekker bør slitedekket utføres i to lag, der første lag legges ut for hånd. Alternativt kan slitedekket utføres som armert påstøp, evt. med asfalt overdekning. Over membranen legges:

 • To lag 0,2 mm PE-folie

 • 15-20 mm polystyren (min. 30 kg/m³)

 • Ett lag 0,2 mm PE-folie øverst

For terrasser kan du velge mellom et ett-lags-system eller to-lags-system.

Ett-lags-løsning: Icopal Mono

Det er mulig å utføre membranen til terrassen i ett lag. Løsningen egner seg til terrasser med overdekning av tretremmer. Icopal Mono er en kraftig SBS-modifisert asfaltmembran med overflate av skifer. Tykkelsen er 4,2 mm. Banene legges med 120 mm. sideomlegg og 150 mm. endeomlegg. 

To-lags-løsning: Icopal Base og Icopal Top 4 mm.

Det mest vanlige er å bruke to lags-membraner. 

Lag 1: Icopal Base: Et kraftig SBS-modifisert underlagsbelegg med finkornet overflate. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Belegget festes til underlaget med mekaniske festemidler.

Lag 2: Icopal Top 4 mm: En kraftig SBS-modifisert asfaltmembran med overflate av skifer. Belegget helsveises til det første laget. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Total tykkelse 6,8 mm.

Krav og produkter 

Underlag: Bærekonstruksjonen kan være av tre, TRP-stålplater, plassstøpt betong eller lettbetong- og betongelementer. Ved bruk av isolasjon over bærekonstruksjoner må man påse at denne tåler oppgitt trykkbelastning og tilfredstiller angitt U-verdi, samt at fall er i henhold til forskrift.

 • Plasstøpt betong: Betongoverflaten må være plan med overflate tilsvarende brettskuring, og fall min. 1:100 til nedløp eller fri kant.

 • Lettbetong- og betongelementer: Betongoverflaten må være plan med overflate tilsvarende brettskuring, og fall min. 1:100 til nedløp eller fri kant. Elementene må forankres til hverandre slik at vertikale skjærbevegelser ikke oppstår. Fugene mellom elementene fylles med sementmørtel. Max høydeforskjell: 5 mm. Ved større nivåforskjell må skjøten “sparkles” ut med mørtel.

Overdekning: Et godt og enkelt alternativ er trykkimpregnerte tretremmer lagt på labanker, eller betongheller lagt på klosser. Ønsker man å legge heller eller fliser i påstøp legges et glide/drenssjikt på membranen:

 • 0,2 mm PE-folie

 • 15-20 mm polystyren (EPS) 

 • Nytt lag PE-folie

For jorddekkende konstruksjoner, for eksempel grønne tak, er det mulig å  bruke ett-lags-systemer eller to-lags-systemer. Membranen kan utføres i ett lag ved enklere konstruksjoner, men det vanligste ved jorddekkende konstruksjoner er å bruke en to-lags-løsningen. 

Ett-lags-løsning: Icopal Membran 5 mm. 

Icopal Membran 5 mm er en 5 mm tykk SBS-modifisert vanntrykksmembran med finkornet overflate, armert med forsterket polyesterfilt. Banene legges løst på underlaget, eller helsveises/klebes til underlaget. Ved helsveising/klebing skal underlaget være rengjort, primet og tørt. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg.

To-lags-løsning: Icopal Base + Icopal Membran 4 mm. 

Lag 1: Icopal Base: En SBS-modifisert vanntrykksmembran med finkornet overflate, armert med forsterket polyesterfilt. Banene legges løst på underlaget, eller helsveises/klebes til underlaget. Ved helsveising/klebing skal underlaget være rengjort, primet og tørt. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg.

Alternativt Lag 1: Icopal Base K: SBS-modifisert asfaltmembran med kraftig stamme av forsterket polyesterfilt og sandet overside og underside. Banene legges med 100 mm. sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Belegget helklebes med varm asfalt til underlaget som skal være rent, primet og tørt.

Lag 2: Icopal Membran 4 mm: En SBS-modifisert vanntrykksmembran med finkornet overflate, armert med forsterket polyesterfilt. Belegget helsveises til første lag. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Total tykkelse 6,8 mm.

Alternativt Lag 2: Icopal Membran K: SBS-modifisert asfaltmembran med kraftig stamme av forsterket polyesterfilt og sandet overside og underside. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Belegget helklebes med varm asfalt til første lag. Total tykkelse 6,8 mm.

Krav og produkter 

Underlag: Underlaget må være plasstøpt betong eller lettbetong- og betongelementer. Massivtre elementer må prosjekteres særskilt.

 • Plasstøpt betong: Dersom membranen skal legges direkte på betongdekket, skal overflaten ha jevnhet tilsvarende brettskuring, fri for kanter og grater. Minstefall til nedløp er 1:100. 

 • Lettbetong- og betongelementer: Betongoverflaten må være plan med overflate tilsvarende brettskuring og med fall på minimum 1:100 til nedløp eller fri kant. Elementene må være forankret til hverandre slik at det ikke oppstår (vertikale) skjærbevegelser. Fugene mellom elementene fylles med sementmørtel. Maksimal høydeforskjell er 5 mm. Ved større nivåforskjell må skjøten “sparkles” ut med mørtel.

Overdekning: Det er viktig at membranen beskyttes mot planterøtter og mekaniske skader under etablering og senere vedlikehold av grøntarealene. Det gis ulike muligheter for overdekning i BMIs system for vanntrykksmembraner. 

 • På membranen legges Icopal FONDA Universal og en knasteplate i polypropylen som rotsperre og drenssjikt. 

 • Som mekanisk “støtpute” legges min. 30 mm polystyren (XPS/EPS). Benyttes XPS-isolasjon kan sjiktet regnes inn i total isolasjonstykkelse. 

 • Fiberduk i spunnet polypropylen hindrer at finstoffer vaskes ut og forsvinner ned mellom platene. Over fiberduken legges min. 25 cm jord. Som alternativ overdekning, hvor man kan forvente spesielt stor risiko for mekaniske skader, bør påstøp benyttes. 

 • På membranen legges Icopal FONDA Universal eller 0,2 mm PE-folie, minimum 30 mm XPS-isolasjon og nytt lag PE-folie. Påstøpen svinnarmeres.

Del: