Gebruiksdaken

EshaGum-446-WS-Scheveningen-1

Steeds vaker gebruiken we onze daken multifunctioneel. Vroeger moest een plat dak voornamelijk regenwater afvoeren. Momenteel worden platte daken steeds vaker voor energiewinning, CO2-reductie, waterbuffering, groen voorzieningen, parkeren en recreatie gebruikt.

Deze toepassingen stellen extra eisen aan de dakopbouw en de uitvoering hiervan. Denk aan eventueel onderhoud en wat te doen in geval van lekkages bij een intensief begroeid dak met bestrating. Bij het ontwerp en de uitvoering willen we graag zo te werk gaan dat we voor de toekomst risico’s minimaliseren.

BMI Icopal heeft daarom een aantal (aanvullende) richtlijnen opgesteld voor de diverse gebruiksdaken.

Algemene richtlijnen voor gebruiksdaken

 • Het spreekt voor zich dat een BMI Icopal dakbedekkingssysteem moet worden uitgevoerd volgens de ‘vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen’ en onze KOMO Attesten-met-productcertificaat.

 • Bij toepassing op steenachtige constructies moet het oppervlak vetvrij, vlak, strak, droog en vrij van cementsluiers etc. zijn. Eventueel voorzien van voldoende afschot.

 • Voor een verzekerde projectgarantie meldt u het dakbedekkingssysteem/constructie ter goedkeuring bij ons aan. Hierbij kunnen wij de dakopbouw en details controleren.De garantie geldt alleen als de toegepaste dakbanen, onderlagen en dampdichte lagen ed. van BMI Icopal zijn.

 • Een intensief begroeid dak wordt voor oplevering een weekend (minimaal 48 uur) onder water gezet. Hierna wordt het dak uitvoerig gecontroleerd op lekkages.

 • Een extensief begroeid dak of een andere dakbedekkingssysteem met een soortgelijke gebruiksfunctie deze altijd voorzien van compartimenteringen (iedere 250 m2).

 • Bij het aanbrengen van diverse pakketten (zoals begroening of bestrating) op een opgeleverd BMI Icopal dakbedekkingssysteem raden we de aanwezigheid van het

Extensief begroeide daksystemen

 • Als eerste laag altijd een dampdichte bitumineuze laag toepassen. Deze dampdichte bitumineuze laag op de daarvoor geschikte onderconstructie kleven, gieten of branden. PE folie is niet geschikt.

 • Altijd een compartimentering aanbrengen. (maximaal 250 m2 mede afhankelijk van projectgrootte).

 • Voor deze dakbedekkingsconstructie passen wij geen steenwol isolatie toe.

 • De toplaag in een wortelwerende uitvoering altijd toepassen in een tweelaags bitumen dakbedekkingssysteem.

 • Geschikte toplagen: EshaGum 470 WS, EshaGum 446 WS (onderlaag: EshaBase 460 EW, EshaBase 460 z/f of EshaBase G EPS). Ook onze Universal WS is geschikt.

 • Dampdichte lagen: Alu-Villatherm (K) of Vedagard Safety Plus.

 • Primers: Icopal Elasto Primer, Icopal Primer of Icopal SA Primer.

 • Kleefmiddelen: Icopal block bitumen, geblazen bitumen 110/30, Icopal Bond.

Universal-WS-Karmelstraat-Heerlen-1


Intensief begroeide daksystemen

Intensief begroeide dakbedekkingsconstructie alleen uitvoeren met een zogenaamd ‘compactdak systeem’. Hiervoor is als isolatie foamglas (cellulair glas) geschikt.

 • De eerste bitumineuze laag (indien gewenst) op de daarvoor geschikte onderconstructie gieten (EshaBase 260 z/z) of branden (EshaBase 460 z/f).

 • Foamglas vol en zat gedompeld in de warme bitumen (Icopal block bitumen, geblazen bitumen 110/30). Verwerking volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant.

 • Geschikte toplaag: EshaGum 446 WS (onderlaag: Eshabase 370 z/z gieten of EshaBase 460 z/f branden).

 • Dampdichte lagen: Bij Foamglas is een dampdichte eerste laag niet nodig.

 • Kleefmiddelen: Icopal block bitumen, geblazen bitumen 110/30.

 • Primers: Icopal Elasto Primer, Icopal Primer of Icopal SA Primer.


NB: KIWA BDA geeft aan dat met de isolerende mortel Isomix Plus (C-EPS) ook een compactdak gemaakt kan worden. Informeer naar de mogelijkheden.

Parkeer daksystemen

 • Het is gebruikelijk om bij parkeer dakbedekkingssystemen een omgekeerd dakbedekkingssysteem toe te passen, vaak in combinatie met XPS dakisolatie platen.

 • Ook bij dit tweelaagse dakbedekkingssysteem de eerste bitumineuze onderlaag met warme bitumen gieten of branden (beton eerst voorzien van primer).

 • Toplaag: EshaGum 446 WS.

 • Onderlagen: Eshabase 370 z/z gieten of EshaBase 460 z/f branden.

 • Kleefmiddel: Icopal block bitumen, geblazen bitumen 110/30.

 • Primers: Icopal Elasto Primer, Icopal Primer of Icopal SA Primer.

NB: Een dakbedekkingsconstructie met asfalt is met het Icopal Vedapont dakbedekkingssysteem ook mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op voor advies.


Retentie daksystemen

 • Momenteel kan een retentiedak niet volgens de ‘vakrichtlijn voor gesloten dakbedekkingssystemen’ worden uitgevoerd.

 • Bij retentiedaken wordt het dakbedekkingssysteem extra op waterdruk belast. In combinatie met alle weersinvloeden is extra aandacht voor dit soort dakbedekkingssystemen gewenst.

 • Wilt u met onze BMI Icopal dakbanen een retentiedak realiseren, neem gerust contact met ons op voor advies.

EshaGum-446-WS-Scheveningen-2


Daksysteem met PV-panelen

 • Op het moment is er nog steeds discussie gaande over de toepassing van PV-panelen op platte daken.

 • Vanwege brandgevaarlijke situaties kunnen verzekeraars extra eisen stellen.

 • Bestaande daken zijn niet automatisch geschikt voor het installeren van PV-panelen.

 • Wilt u met onze BMI Icopal dakbanen een PV-dak realiseren, neem gerust contact met ons op voor advies