Gebruiksdaken

EshaGum-446-WS-Scheveningen-1

Steeds vaker gebruiken we onze daken multifunctioneel. Vroeger moest een plat dak voornamelijk regenwater afvoeren. Momenteel worden platte daken steeds vaker voor energiewinning, CO2-reductie, waterbuffering, groen voorzieningen, parkeren en recreatie gebruikt.

Deze toepassingen stellen extra eisen aan de dakopbouw en de uitvoering hiervan. Denk aan eventueel onderhoud en wat te doen in geval van lekkages bij een intensief begroeid dak met bestrating.

Bij het ontwerp en de uitvoering willen we graag zo te werk gaan dat we voor de toekomst risico’s minimaliseren.

Icopal heeft daarom een aantal (aanvullende) richtlijnen opgesteld voor de diverse soorten multifunctionele daken.

Soorten multifunctionele daken

Algemene richtlijnen voor gebruiksdaken

  • Het spreekt voor zich dat een Icopal dakbedekkingssysteem moet worden uitgevoerd volgens de ‘vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen’ en onze KOMO Attesten-met-productcertificaat.

  • Bij toepassing op steenachtige constructies moet het oppervlak vetvrij, vlak, strak, droog en vrij van cementsluiers etc. zijn. Eventueel voorzien van voldoende afschot.

  • Een verzekerde projectgarantie vraagt u minimaal 2 weken voor aanvang van de dakwerkzaamheden aan. Als de aanvraag door BMI goedgekeurd wordt zal de uitvoering worden gecontroleerd. De garantie geldt alleen als de toegepaste dakbanen, onderlagen en dampremmende of dampdichte lagen van Icopal zijn.

  • Een intensief begroeid dak wordt voor oplevering een weekend (minimaal 48 uur) onder water gezet. Hierna wordt het dak uitvoerig gecontroleerd op lekkages.

  • Een extensief begroeid dak of een andere dakbedekkingssysteem met een soortgelijke gebruiksfunctie deze altijd voorzien van compartimenteringen (iedere 250 m2).

  • Bij het aanbrengen van diverse pakketten (zoals begroening of bestrating) op een opgeleverd Icopal dakbedekkingssysteem raden we de aanwezigheid van het van het dakdekkersbedrijf aan om bij eventuele beschadigingen reparaties ter plaatse uit te voeren.

. .