Fiscale regelingen

Fiscale regeling Icopal Universal

Energie-Investeringsaftrek voor witte dakbedekking

De aanschaf van witte dakbedekking is extra voordelig dankzij de subsidie die u als bedrijf kunt krijgen via de Energie Investeringsaftrek (EIA). Als u een bestaand bedrijfsgebouw na-isoleert en aanvullend van witte dakbedekking voorziet, kunt u, uitgaande van een vennootschapsbelastingspercentage van 25%, ruim 11% besparen op deze investering.

De investering in na-isolatie komt tot maximaal 30 euro/m2 voor EIA-aftrek in aanmerking, de investering in na-isolatie en witte dakbedekking samen tot maximaal 40 euro/m2. Daarbij maakt het niet uit waaraan de investering wordt besteed. Bijvoorbeeld: Is de investering in na-isolatie lager dan 30 euro per m2, dan is er meer dan 10 euro beschikbaar aan aftrek voor de witte dakbedekking.

De EIA-aftrek zelf bedraagt in 2023, net als in 2022, 45,5% van de investering. Ofwel, u kunt 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. De gehele investering (zowel de dakbedekking als de montagekosten) is aftrekbaar, het gaat erom welk bedrag geactiveerd wordt op de balans.

Alle witte kunststof dakbedekkingen van Icopal (PVC en TPO) komen in aanmerking, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die de EIA stelt.

Meer informatie en EIA aanvraag indienen via: https://data.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/eia/isolatie-voor-bestaande-constructies-w

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

BMI Nederland BV
Wouter Jan van den Berg, Expert Sustainability BMI TC
Tel.: 050 - 551 62 05
E-mail: wouterjan.vanden.berg@bmigroup.com