Waterretentie dak

Blauw dak ofwel waterretentie dak l'Oréal

Wat is een waterretentie dak (blauw dak)?

Een waterretentie dak, ook aangeduid als blauw dak, is een daksysteem dat geschikt is voor het bufferen van water op een dak. Vaak wordt een combinatie gemaakt met een sedum bedekking (op kratjes).

Door klimaatveranderingen worden regenbuien steeds intensiever. In korte tijd valt er dan zoveel regen dat rioleringen het water niet meer kunnen verwerken. Vooral grote steden zoals Rotterdam, Utrecht en Amsterdam hebben daar steeds vaker last van. Retentiedaken zorgen ervoor dat het regenwater eerst wordt opgevangen en niet direct het riool inloopt, door bijvoorbeeld sedum beplanting die het water vasthoudt en het creëren van wateropslag op het dak.

Het opgevangen regenwater kan vervolgens worden hergebruikt in het gebouw (in combinatie met bijvoorbeeld een grijswater circuit) of gebruikt worden voor het bewateren van een groendak of onderliggende groen partijen. Er is sprake van een open waterdak als het opgevangen water gewoon op het dak blijft staan om geleidelijk te worden afgevoerd (retentie) en een gesloten waterdak waarbij het water is afgedekt met een groen dak of bestrating voor bijvoorbeeld een sociale functie. Het gewicht van een waterdak, en daarmee de druk op de constructie, is aanzienlijk. Dit vraagt extra aandacht voor het dakbedekkingssysteem.


Voordelen van een waterretentie dak

  • Hergebruik regenwater;

  • Minder belasting riool;

  • Koeling gebouw en omgeving;

  • Demping omgevingsgeluiden.


Toepassingen

Waterretentie daksystemen kunnen ontworpen worden op zowel nieuwbouw als renovatie. De ondergrond bestaat uit beton. Een constructeur zal moeten onderzoeken of de onderconstructie geschikt is.

Aandachtspunten retentie daksystemen

  • Momenteel kan een retentiedak niet volgens de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen worden uitgevoerd.

  • Bij retentiedaken wordt het dakbedekkingssysteem extra op waterdruk belast. In combinatie met alle weersinvloeden is extra aandacht voor dit soort dakbedekkingssystemen gewenst.

  • Wilt u met Icopal dakbanen een retentiedak realiseren, neem contact met ons op voor advies.

  • Bij waterretentie daken wordt vaak dezelfde dakopbouw toegepast als bij intensief begroeide daken.

Dakservice geeft multifunctioneel dakadvies

Wilt u met onze Icopal dakbanen een waterretentie dak realiseren, neem dan contact op met onze afdeling Dakservice via dakservice@bmigroup.com.