Energiedak plat dak met pv panelen

Wat is een energiedak?

Een energiedak is een daksysteem waarop zonnepanelen zijn aangebracht om elektriciteit op te wekken. Om de werking van het pv-paneel te optimaliseren kiest u het best voor een licht gekleurde dakbaan. Vaak maakt de hoge ligging van platte daken en de grote oppervlakken het interessant om groene stroom op te wekken. Voor de dakopbouw kunt u kiezen voor Eshagum met witte leislag, Everguard TPO of Cosmofin PVC dakbedekking in een witte of lichte kleur. Een dak met energieopwekking als functie wordt ook aangeduid als geel dak.


Voordelen van een energiedak (geel dak)

  • Winning van hernieuwbare, duurzame energie zorgt voor CO2 reductie;

  • Besparing op energiekosten van uw gebouw en eventueel omliggende bebouwing;

  • U levert uw eigen elektriciteit voor eventuele EV-oplaadpunten;

  • Een batterij-opslagsysteem kan de opgewekte energie opslaan voor later gebruik.


Toepassingen

Daken met pv panelen moeten geregeld gereinigd worden. Tussen de panelen en dakbanen kan vervuiling ontstaan door o.a. blad van omliggende bomen. Ook de panelen zelf moeten worden gereinigd. Het daksysteem zal daarom goed beloopbaar moeten zijn. Daarom adviseren wij bij toepassing van Cosmofin PVC en EverGuard TPO dakbanen een minimale dikte van 1,8 mm. Voor het optimaal functioneren van de pv panelen adviseren wij een licht gekleurde dakbaan. Dus Eshagum met witte leislag en kunststof dakbanen (Everguard TPO of Cosmofin PVC dakbedekking) in een lichte of witte kleur.

Aandachtspunten daksysteem met PV-panelen

  • Op het moment is er nog steeds discussie gaande over de toepassing van PV-panelen op platte daken. Denk hierbij aan onderhoud van de dakhuid en brandgevaar van pv panelen!

  • Vanwege brandgevaarlijke situaties kunnen verzekeraars extra eisen stellen, bijvoorbeeld aan de brandklasse van de isolatie.

  • Bestaande daken zijn niet automatisch geschikt voor het installeren van zonnepanelen. Ook stellen we extra eisen aan de isolatie vanwege de beloopbaarheid van het dak. Hiervoor zal een constructeur een onafhankelijke berekening moeten maken.


Dakservice geeft multifunctioneel dakadvies

Wilt u met onze Icopal dakbanen een PV-dak realiseren, neem dan contact op met onze afdeling Dakservice via dakservice@bmigroup.com