Den komplette tagkonstruktion - fra rygning til fod

Tagets vigtigste funktion er at beskytte huset mod det nordiske vind og vejr, lede regnvandet bort, samt holde varmen inde i huset. Som bekendt er ingen kæde stærkere end det svageste led, så alt i tagkonstruktionen skal arbejde sammen for at få et optimalt tag.
Tag med mangle lag, den komplette tagkonstruksjon

I Norden er der høje krav til tagkonstruktioner

Her i Norden skal taget kunne modstå vejrliget med de store temperaturvariationer, den kraftig vind, voldsomme regn og snestorme. Det kræver stærke produkter, som kan holde til det hele. Hos BMI Danmark har vi udviklet innovative og højteknologiske tagløsninger, som beskytter dit tag uanset om det er med tagsten, tagpap eller et ståltag.

Hvilken tagkonstruktion der vælges, afhænger af flere parametre, f.eks. ønske om udseende, lokalplaner og klausuler, økonomi m.m. Herunder kan du læse mere om den komplette tagkonstruktion og se de forskellige elementer.

Øverste lag

Øverste lag

Øverst ligger der normalt tagsten eller tagpap på de danske tage. Men der er mange andre forskellige typer tagbeklædning, f.eks. tagplader, shingles og grønne tage. Og alle har deres egen konstruktion.

Undertag eller tagpap

Tagsten eller ståltag hviler på taglægter og fastgøres med clips, skruer eller søm. Lægten er fastgjort til afstandslister, der ligger oven på spær og undertag. Tagpap ligger på træplader eller høvlede og falsede brædder.

tjek dit tag

Den komplette tagkonstruktion - fra rygning til fod

Undertag

Alle tage - med ganske få undtagelser - har et undertagPå en fast overflade (plader eller brædder) anvendes et diffusionslukket produkt, der giver den mest robuste konstruktion til vores nordiske klima. I tilfælde af fuldt isolerede konstruktioner kan der dog monteres et diffusionsåbent undertag, som fastgøres direkte til spærkontstruktionen. Det forudsætter en tæt dampspærre.

Tagryggen

Tagryggen er særligt udsat og følsom, derfor er der monteret et regntæt, men ventilerende rygningsbånd. Oven på rygningen og ved gavle kræves f.eks. særlige tagsten i forskellige former.

Tagsikkerhed

Tagsikkerhed


Et tag skal både være sikkert for dem, der arbejder på det samt dem, der bevæger sig under det.

I dag er det f.eks. nødvendigt med stiger, livlinebeslag, skridsikker beskyttelse og sneskredsbeskyttelse.

De fleste tage har også gennemføringer til f.eks. ventilation, skorsten, tagvindue o.lign. Og disse er ofte kritiske punkter med større risiko for lækage. Derfor har vi et udvalg af sikre tagkomponenter som aftrækshætter og inddækninger.

Tag

Tagfoden er en fugtfølsom del af taget, og derfor er der monteret kondensbeskyttelse og en tagplade langs hele taget. Et fuglegitter forhindrer fuglene i at bygge rede under tagsten. Vinklede tagrender og nedløbsrør fører regnvand væk fra taget og huset. Disse fås i flere forskellige materialer og farver for at matche forskellige tage.

tagsikkerhed

Det er aldrig kun et tag