Tagtjek - Vedligehold dit tag

Når du køber en tagløsning fra BMI, får du et stærkt, holdbart og smukt tag, der er udviklet og tilpasset vores klima. For at dit tag skal holde så længe som muligt, er det en god idé at gøre det til en vane at gennemføre et årligt tagtjek. På den måde forøger du tagets levetid og forhindrer unødvendige skader, når vejret viser sig fra den barske side
en mann renser tagrenner for løv

Når du skal tjekke taget, kan du anvende følgende tjekliste:

1. Tagsten og rygning

Knækkede, nedblæste eller forskubbede sten skyldes ofte ekstreme vejrforhold eller færden på taget f.eks. skorstensfejeren, der har trådt en sten i stykker. Tjek derfor, om tagfladen er hel, og erstat knækkede og nedblæste tagsten hurtigst muligt, så der ikke trænger vand ind, som kan skade undertaget og tagkonstruktionen.

2. Gavle

Vinden er hård ved husets gavle og tagets vindskedesten. Plader og træ ældes hurtigere end tagstenene, så derfor er det vigtigt at tjekke gavlenes tilstand.


3. Tagrender og skotrender

I løbet at efteråret og vinteren kan tagrenderne hurtigt blive fyldt op med grene, blade m.v., der forhindrer vandet i at løbe væk fra taget. Det er derfor vigtigt, at tagrenderne efterses og renses, samt at utætte nedløb repareres.

Find din nærmeste BMI RoofPro Tagentreprenør

Find din nærmeste BMI RoofPro Tagentreprenør

Skal du have lagt nyt tag ?

Et nyt tag er både en stor investering og en opgave, der kræver høj faglig ekspertise. Vi har gjort det nemmere for dig, at finde frem til det helt rette firma, der skal hjælpe dig godt i mål med dit tag. Det har vi gjort ved ,at samle alle de certificerede BMI RoofPro tagentreprenører i Danmark på ét og samme kort.

Find din nærmeste RoofPro tagentreprenør og kontakt dem for et tilbud på et nyt tag i dag.

Find en BMI RoofPro Tagdækker

4. Træer og anden bevoksning

Træer, der står tæt på taget, kaster ikke blot grene og blade fra sig, de kan også beskadige huset, når det blæser meget. Det er derfor en god idé at beskære grene, der hænger ind over taget, så de ikke beskadiger tagstenene eller skaber fugtproblemer, der hurtigt kan sprede sig til den underliggende konstruktion.


5. Ventilation

Ventilationsspalten ved tagfod og rygning efterses og renses for blade og smågrene. Kontrollér ligeledes, at der ikke er skader og utætheder. Manglende ventilation er en af de hyppigst forekommende årsager til fugtproblemer på loftet, så kontrollér og rens aftrækshætterne.


6. Inddækninger

Inddækninger om bl.a. skorsten, kviste, ovenlysvinduer m.m. efterses for utætheder og revner, idet sådanne kan medføre fugtproblemer på loftet og råd i tagkonstruktionen. Tjek at beslag, tilslutninger og fastgørelse er intakte.


7. Sikkerhedsanordningerne

Kontrollér at gangbroer og snebøjler er forsvarligt fastgjorte. Vi anbefaler, at du får en fagmand til at tjekke disse ting.


8. Undertag

Udefra kan eftersynet f.eks. ske ved at løfte de nederste rækker tagsten, så evt. ophobet smuds samtidig kan fjernes. Hvis det er muligt, bør undertaget også kontrolleres inde fra loftet for at se, om der trænger fugt ind, er skader eller utætheder. Har du selv svært ved at bedømme skadernes omfang, så kontakt en fagmand.


9. Tagkonstruktion

Ved at tjekke taget fra tagfod til rygning, og det både inde- og udefra, kan du ligeledes se, om selve tagkonstruktionen har skader eller er udsat for fugt, råd og svamp. Jo hurtigere du opdager eventuelle skader, des nemmere er det som regel at få dem ordnet og repareret. Også her anbefaler vi, at du tager kontakt til en fagmand.


Et mere gennemgribende tagtjek

Med nogle års mellemrum er det en god idé at gennemføre et mere udførligt tagtjek. Dette udføres f.eks. af en professionel tagdækker eller håndværker.


Se eller download guide til tagsten her