Algebehandling af tag med tagsten

Algebehandling af tag med tagsten

Algebehandling af tag med tagsten

Sommeren nærmer sig, og dermed også årstiden for de mange udendørs sysler. Haven skal ordnes, og boligen ses efter i sømmene. Vind og vejr sætter sine spor, så træværket skal males, murværket renses for algevækst, og tagrenderne renses for skidt og smågrene. Det er også en god idé at gå rundt om huset for at tjekke tagfladen for revnede og løstliggende tagsten. Eventuelle skader skal udbedres hurtigst muligt. Tidens tand og den daglige påvirkning af det omskiftelige vejrlig sætter også sine spor på tagfladen – nogle steder er påvirkningen tydeligere end andre. Det er helt naturligt, at der med tiden kommer mos- og algevækst. Kan man ikke acceptere den naturlige patina, er der mulighed for at forsøge sig med kemisk afrensning af tagfladen. Men har det nogen betydning for tagets levetid, og kan det være direkte skadeligt for tagstenene? Monier har besøgt Teknologisk Institut i Aarhus for at få et svar. 

I de forskellige magasiner og aviser, der henvender sig til folk med hus og have, kan man her i forårs- og sommerperioden finde et væld af artikler og annoncer, der reklamerer for algebehandling af taget. Her kan man bl.a. læse, at algebehandlingen er en måde at vedligeholde taget på og mindske nye algedannelser. En forebyggende algebehandling af taget skulle ligefrem forebygge skader som frostsprængninger og være en effektiv investering i et tag, der holder længere. Monier har besøgt seniorspecialist Helge Hansen på Teknologisk Institut i Aarhus, der har en omfattende viden om murværk og tegltage. Efter at have set nogle at de omtalte annoncer, slår Helge Hansen hurtigt fast:Algebehandling af tag med tagsten

Algebehandling påvirker ikke tagets holdbarhed og levetid

Algebehandling påvirker ikke tagets holdbarhed og levetid

Der er ingen beviser for, at de omtalte algebehandlinger forlænger et tags levetid. Den synlige biologiske vækst dvs. lav, mos og alger påvirker ikke tagstenens holdbarhed. Mikrolaget har tværtimod den positive effekt, at det giver en øget tæthed. Det er helt naturligt, at et tag med tiden får en smule patina, og bor man f.eks. tæt på skov eller et svinebrug, hvor udledningen af næringsstoffer er høj, så er det noget, der kan ses på tagfladen.

Algebehandling påvirker ikke tagets holdbarhed og levetid

Algebehandling kan give synlige skader på tagsten

Algebehandling kan give synlige skader på tagsten

I stedet for at påbegynde en tvivlsom behandling af taget, hvilket ofte foregår med ikke-godkendte midler til algebekæmpelse, der kan forårsage skader på miljøet, vil jeg foreslå, at man som husejer accepterer, at der sker en naturlig påvirkning fra omgivelserne. Der er altså intet, der indikerer, at væksten af alger, mos og lav påvirker et tags levetid og holdbarhed, så skal man endelig give sig i kast med en algebehandling, skal det udelukkende ske af æstetiske årsager. Hvordan de anvendte kemikalier påvirker tagmaterialerne på lang sigt, ved vi ikke, men der er eksempler på, at selv godkendte midler har givet synlige skader. 

Boligens beliggenhed og tagmaterialets overflade har betydning for væksten af mos og alger. På tagmaterialer med en tæt og glat overflade, som f.eks. engoberede og glaserede tagsten, har mos, alger og skidt langt sværere ved at binde sig til overfladen.Algebehandling kan give synlige skader på tagsten

Ikke noget vidundermiddel

Ikke noget vidundermiddel

Algeafrensning er ikke noget vidundermiddel, der en gang for alle løser problemet. Alt efter overfladen og omfanget af mos- og algevækst kan man opnå mere eller mindre tilfredsstillende resultater, men med tiden vil begroningen atter være tiltagende.

Algebehandling af tag med tagsten

Tænk på miljøet

Tænk på miljøet

Uanset om man selv vælger at foretage algebekæmpelsen eller kontakter et professionelt tagrensningsfirma til at gøre det, er det vigtigt, at der udelukkende anvendes godkendte bekæmpelsesmidler. På miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om godkendte algebekæmpelsesmidler og de krav, du bør stille til det firma, du hyrer til at fjerne algevæksten på dit tegltag. Her er masser af gode råd at hente for både private husejere og professionelle tagrensere. Der er naturligvis også den mulighed, at man som Helge Hansen fra Teknologisk Institut foreslår, simpelthen accepterer at taget med tiden får en naturlig patina.

Tænk på miljøet