V následujících pracovních krocích bude popsáno a zobrazeno vytvoření rohu. Způsob kladení pásů je možné snadno využít u obdobných detailů.

Základní požadavky na opracování rohu jsou:

  • žádná perforace pásů v oblasti rohů

  • zajištění dostatečného přesahu všech pásů

  • vzhledově odpovídající provedení prací

  • minimalizace počtu konstrukčních míst umožňujících uplatnění nepříznivých účinků větru a počasí

Rychlá navigace

1. pracovní krok – provedení parozábrany

Jak ukazuje obrázek, ze dvou čtvercových přířezů asfaltového neposypaného pásu se vytvoří rohový prvek. Čtverce se nařežou, vytvoří se záhyby a potom, jeden po druhém se celoplošně nataví na dříve položené pásy ALU-VILLATHERM. Nejprve se nataví menší čtvercový prvek na střešní rovinu a jeho čtvrtý upravený roh se nataví na stěny atiky. Potom se osadí a postupně nataví na stěny atiky a na rovinu střechy druhý větší prvek připravený z naříznutého čtverce. Nutný vzájemný přesah obou čtverců o 8 cm.

V praxi se často oba čtvercové prvky napřed spojí a dále se používají už jako jediný díl.

Na svislé stěny se nataví přířezy pásů v pruzích.

V oblasti rohu se provede natavení přířezu pásu bez posypu šířky nejméně 20 cm.

2. pracovní krok – aplikace tepelné izolace a podkladního pásu

Krátkým ožehnutím THERM pruhů na horním povrchu parozábrany ALU-VILLATHERM snadno teplem aktivujeme vrstvu samolepícího asfaltu a deska tepelné izolace z EPS se přiklopením k THERM pruhům přilepí k podkladu.

Ve vodorovné ploše provedeme pokládku podkladního samolepícího pásu (alternativně pokládku tepelně izolačního dílce s nakašírovaným pásem).

Náběhové klíny z minerálních vláken se zafixují ožehnutím asfaltového pásu.

Z podkladního pásu připravíme rohový díl ze dvou přířezů nejméně 20 cm širokých, ze kterých provedeme roh. Spodní přířez se nataví na svislé stěny a na vodorovnou část spodního pásu. V oblasti klínů nesmí být tento přířez nataven. Horní přířez se potom nataví na svislé roviny a s přesahem na spodní přířez.

3. pracovní krok – aplikace podkladního pásu na svislou plochu

Podkladní pás se položí s přesahem 8 cm na obou stranách vytvarovaného rohového prvku. V oblasti rohu atiky zůstanou 2 cm volné!V oblasti rohů se přířez pásu vystřihne a zaoblí.V rozsahu klínů zůstane volná, nenatavená oblast.Poznámka: V případě použití samolepících pásů na svislých plochách, doporučujeme pásy fixovat systémovými kotevními prvky – min. 3 ks/m2.

4. pracovní krok – provedení vrchního pásu

Vrchní pás se v celé ploše nataví k přední hraně klínu.

Vytvarování rohového prvku se provede ze dvou přířezů s hrubozrnným posypem.

Přířezy pásů se vytvoří stejně, jak již bylo popsáno ve druhém pracovním kroku.

Horní přířez asfaltového pásu se překlopí cca o 5 cm na korunu atiky, nataví se a přitiskne.

5. pracovní krok – přířezy vrchního pásu

Přířezy vrchního pásu s hrubozrnným posypem se v celé ploše nataví s přesahem 8 cm na rohový přířez.

Připevní se hřebíky na čelní plochu fošny atiky.

V oblasti rohu se přířezy zaoblí.

6. pracovní krok – montáž oplechování atiky

Pro překrytí koutů atiky se použijí vždy samostatně vytvarované a potom natavené přířezy.

Oplechování atiky musí mít sklon do plochy střechy min. 5% (3°).

Bitumenový návalek, který vyteče při natavování vrchních pásů lze opatřit posypem z drcené břidlice. Návalky širší než 1 cm musí být vždy posypány. Doporučuje se posyp návalku provádět okamžitě při natavování pásu, dodatečně lze posyp realizovat po nahřátí návalku plamenem hořáku.