V dále uvedených pracovních krocích je popsáno vytvoření koutu. Základní požadavky na opracování koutu jsou:

  • žádná perforace pásů v oblasti koutů

  • zajištění dostatečného přesahu všech pásů

  • vzhledově odpovídající provedení prací

  • minimalizace počtu konstrukčních míst umožňujících uplatnění nepříznivých účinků větru a počasí

S vhodným pracovním nářadím a s použitím výrobků Icopal Vedag je snadné splnit všechny shora uvedené požadavky.

K dosažení tohoto cíle se používají:

  • pásy s pružnou a velmi pevnou nosnou vložkou s vysokou mezí průtažnosti

  • pásy se snadno natavitelnou vrstvou bitumenu na spodní straně pásu, kterou mají pouze výrobky Icopal Vedag

  • pásy z velice kvalitního elastomerového bitumenu (SBS)

Rychlá navigace

1. pracovní krok – provedení parozábrany

Čtvercový přířez podkladního pásu se s využitím záhybů složí tak, jak je ukázáno na obrázcích. Záhyby se zajistí natavením, vznikne tak koutový prvek bez perforace.

Koutový prvek se nataví v celé ploše na dříve položený pás parozábrany ALU-VILLATHERM.

Na svislé stěny se nataví přířezy pásů v pruzích.

V oblasti koutu se provede natavení přířezu podkladního pásu šířky nejméně 20 cm, překrytí atiky se provede opět podkladním pásem, postup popsán v pátém pracovním kroku.

2. pracovní krok – aplikace tepelné izolace a podkladního pásu

Krátkým ožehnutím THERM pruhů na horním povrchu parozábrany ALU-VILLATHERM snadno teplem aktivujeme vrstvu samolepícího asfaltu a deska tepelné izolace z EPS se přiklopením k THERM pruhům přilepí k podkladu.

Ve vodorovné ploše provedeme pokládku podkladního samolepícího pásu (alternativně pokládku tepelně izolačního dílce s nakašírovaným pásem).

Náběhové klíny z minerálních vláken se zafixují ožehnutím asfaltového pásu.

Z podkladního pásu připravíme přířez nejméně 20 cm široký, ze kterého provedeme kout.

Vytvarovaný přířez se nataví na svislou stěnu a na vodorovný spodní pás. V oblasti klínu zůstane vytvarovaný prvek volný, tedy nenataven. Nad klínem vytvořené záhyby budou sklopeny šikmo dolů a malým ručním hořákem 250 mm dlouhým, s malým zvonkem, se ohřejí a pokrývačskou špachtlí, rovněž nahřátou, se do hladka přihladí.

3. pracovní krok – aplikace podkladního pásu na svislou plochu

Podkladní pás se položí s přesahem 8 cm po obou stranách vytvarovaného koutového prvku. V oblasti koutu atiky zůstanou 2 cm volné!

Přířezy pásů se odříznutím rohů zaoblí.

Na svislých stěnách se přířezy pásů v pruzích nataví. V oblasti atikových klínů zůstane volná, nenatavená oblast.

Přířez pro překrytí atiky si vytvoříme opět z podkladního pásu tak, jak je popsáno v pátém pracovním kroku.

Poznámka: V případě použití samolepících pásů na svislých plochách, doporučujeme pásy fixovat systémovými kotevními prvky – min. 3 ks/m2.

4. pracovní krok – provedení vrchního pásu

Vrchní pás se v celé ploše nataví k přední hraně klínu. Vytvarování rohového prvku se provede přířezem pásu s hrubozrnným posypem. Přířez pásu se vytvoří stejně, jak již bylo popsáno ve druhém pracovním kroku. Přířez asfaltového pásu se záhyby se celoplošně nataví.

Přířez se překlopí cca o 5 cm na korunu atiky, nataví se a přitiskne.

5. pracovní krok – přířezy vrchního pásu

Přířezy vrchního pásu s hrubozrnným posypem se v celé ploše nataví s přesahem 8 cm na rohový přířez.

Připevní se hřebíky na čelní plochu fošny atiky.

V oblasti rohu se přířezy zaoblí.

Horní vodorovnou plochu v koutu atiky ukončíme natavením přířezu vytvarovaného dle obrázku.

6. pracovní krok – montáž oplechování atiky

Pro překrytí koutů atiky se použijí vždy samostatně vytvarované a potom natavené přířezy.

Oplechování atiky musí mít sklon do plochy střechy min. 5% (3°).

Bitumenový návalek, který vyteče při natavování vrchních pásů lze opatřit posypem z drcené břidlice. Návalky širší než 1 cm musí být vždy posypány. Doporučuje se posyp návalku provádět okamžitě při natavování pásu, dodatečně lze posyp realizovat po nahřátí návalku plamenem hořáku.