Napojení hydroizolace na světlík při sanaci střechy

Často není možné bez poškození demontovat světlíky a opatřit je dodatečně přídavným fošnovým rámem. Na následujících obrázcích budou uvedeny jednotlivé pracovní kroky při sanaci hydroizolace střechy. V každém případě musí být provedeno ukončení hydroizolace v závislosti na sklonu střechy, ale vždy nejméně 15 cm nad rovinou střechy.

Základní požadavky:

  • nesmí dojít k popálení konstrukce světlíku

  • nesmí dojít k poškození přídavného rámu z fošen popálením

  • žádná perforace pásů v oblasti rohů

  • zajištění dostatečného přesahu všech pásů

  • vzhledově odpovídající provedení prací

  • minimalizace počtu konstrukčních míst umožňujících uplatnění nepříznivých účinků větru a počasí

0 svetlik pri sanaci strechy

Rychlá navigace

1. pracovní krok – aplikace podkladního pásu

Tepelně izolační pásy se na tupo přisadí ke spodnímu rámu fošen, který následně osazený zvýšený přídavný rám z fošen překrývá spodní rám nejméně o 2 cm.Přídavný rám má tloušťku alespoň 4 cm a je zkosen ve sklonu 45° ke střešní rovině.Poznámka: Všechny dřevěné prvky musí být chemicky ošetřeny.

2. pracovní krok – provedení vrchního pásu

Přířez podkladního pásu odpovídající tloušťce a šířce přídavného rámu se zařízne přesně podle styku na sebe kolmých fošen rámu.

Přířez pásu se v šířce min. 8 cm nataví na vodorovnou plochu pásu, přetáhne se přes rám z fošen a tam se z boku mechanicky připevní např. pozinkovanými hřebíky s velkou hlavou.

3. pracovní krok – rohový přířez vrchního pásu

Rohový přířez z podkladního pásu se vyřízne ve tvaru nakresleném na obrázku. Jeho šířka je minimálně 20 cm. Délka se řídí šířkou a výškou fošnového rámu. Vytvarovaný díl se v celé ploše nataví.

4. pracovní krok – přířezy vrchního pásu

Min. 12 cm široká napojovací plocha světlíkové obruby se před zabudováním očistí a natře základním asfaltovým nátěrem. Ten musí dokonale vyschnout.

Po montáži světlíkové obruby se nataví připojovací pás v šířce 6 cm na vodorovnou část obruby a dále na spodní pás. V rozích se připojovací přířezy zaoblí a překryjí s přesahem v šířce 8 cm.

Od okraje světlíkové obruby až po zkosenou plochu zvýšeného rámu je oblast, ve které je přířez pásu nataven.

Poznámka: Pokud je délka světlíkové obruby větší než 1,2 m, potom se před montáží přířezu pásu hrana vodorovné části obruby překryje kluzným proužkem z asfaltového pásu typu V13 široké 100 mm.

5. pracovní krok – montáž světlíku

Vrchní pás se na vodorovné ploše plnoplošně nataví až k přední hraně fošnového rámu.

Rohový přířez se provede z přířezu pásu šířky 20 cm dle obrázku. Následně se v celé ploše nataví až cca 1 cm před hranu obruby.