Příručka pro podkládku asfaltových pásů – detaily

Na detailech záleží

Každá plochá střecha je tak vodotěsná, jak kvalitně jsou provedeny její detaily. Ty definitivně rozhodují o vodotěsnosti a životnosti hydroizolační vrstvy. Kromě odborně vypracovaného návrhu a kvalitních materiálů rozhodujícím způsobem ovlivňuje vodotěsnost izolace kvalita jejího řemeslného provedení.

Slovem a obrazem Vám nabízíme v praxi ověřené řešení standardních detailů asfaltových pásů:

Provedete-li tyto detaily dle našeho doporučení, potom svojí prací garantujete to, co Icopal Vedag garantuje svými vysoce kvalitními výrobky: trvale vodotěsné a spolehlivé ploché střechy.