V popisu dále uvedených kroků je uveden způsob napojení hydroizolace na světlík. Umístění světlíku nad střešní rovinou, způsob pokládky hydroizolačních pásů a pořadí pásů lze snadno využít u obdobných detailů.Základní požadavky:

  • nesmí dojít k poškození přídavného rámu z fošen popálením

  • žádná perforace pásů v oblasti rohů

  • zajištění dostatečného přesahu všech pásů

  • vzhledově odpovídající provedení prací

  • minimalizace počtu konstrukčních míst umožňujících uplatnění nepříznivých účinků větru a počasí

svetlik-novostavba

S vhodným pracovním nářadím a s použitím výrobků Icopal Vedag je snadné splnit všechny shora uvedené požadavky. K dosažení tohoto cíle se používají:

  • pásy s pružnou a velmi pevnou nosnou vložkou s vysokou mezí průtažnosti

  • pásy se snadno natavitelnou vrstvou bitumenu na spodní straně pásu, kterou mají pouze výrobky Icopal Vedag

  • pásy z velice kvalitního a elastomerového bitumenu (SBS)

Rychlá navigace

1. pracovní krok – zvýšený přídavný rám z fošen

Tepelně izolační pásy se na tupo přisadí ke spodnímu rámu fošen, který následně osazený zvýšený přídavný rám z fošen překrývá spodní rám nejméně o 2 cm.

Přídavný rám má tloušťku alespoň 4 cm a je zkosen ve sklonu 45° ke střešní rovině.

Poznámka: Všechny dřevěné prvky musí být chemicky ošetřeny.

2. pracovní krok – aplikace podkladního pásu (Napojení hydroizolace na světlík u novostavby)

Přířez podkladního pásu odpovídající tloušťce a šířce přídavného rámu se zařízne přesně podle styku na sebe kolmých fošen rámu.

Přířez pásu se v šířce min. 8 cm nataví na vodorovnou plochu pásu, přetáhne se přes rám z fošen a tam se z boku mechanicky připevní např. pozinkovanými hřebíky s velkou hlavou.

3. pracovní krok – provedení rohového přířezu

Rohový přířez z podkladního pásu se vyřízne ve tvaru nakresleném na obrázku. Jeho šířka je minimálně 20 cm. Délka se řídí šířkou a výškou fošnového rámu. Vytvarovaný díl se v celé ploše nataví.

4. pracovní krok – připojovací pásy na utěsnění obruby světlíku

Min. 12 cm široká napojovací plocha světlíkové obruby se před zabudováním očistí a natře základním asfaltovým nátěrem. Ten musí dokonale vyschnout.

Po montáži světlíkové obruby se nataví připojovací pás v šířce 6 cm na vodorovnou část obruby a dále na spodní pás. V rozích se připojovací přířezy zaoblí a překryjí s přesahem v šířce 8 cm.

Od okraje světlíkové obruby až po zkosenou plochu zvýšeného rámu je oblast, ve které je přířez pásu nataven.

Poznámka: Pokud je délka světlíkové obruby větší než 1,2 m, potom se před montáží přířezu pásu hrana vodorovné části obruby překryje kluzným proužkem z asfaltového pásu typu V13 široké 100 mm.

5. pracovní krok – provedení rohového přířezu vrchního pásu

Vrchní pás se na vodorovné ploše plnoplošně nataví až k přední hraně fošnového rámu.

Rohový přířez se provede z přířezu pásu šířky 20 cm dle obrázku. Následně se v celé ploše nataví až cca 1 cm před hranu obruby.

6. pracovní krok – přířezy vrchního pásu

Přířezy se v celé ploše nataví na vrchní pás, až cca 1 cm před hranu světlíkové obruby.

V oblasti nároží se připojovací pás přiřízne a zaoblí až k hraně proniku (podle obrázku).

7. pracovní krok – montáž světlíku

Pohled na dokončené připojení světlíku s vytvořeným nárožím. Princip připojení lze aplikovat na libovolnou konstrukci světlíku.

Bitumenový návalek, který vyteče při natavování vrchních pásů lze opatřit posypem z drcené břidlice. Návalky širší než 1 cm musí být vždy posypány. Doporučuje se posyp návalku provádět okamžitě při natavování pásu, dodatečně lze posyp realizovat po nahřátí návalku plamenem hořáku.