Chci rekonstruovat historický objekt

chci rekonstruovat historický objekt

1. MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM A POSOUZENÍ STAVU KROVU

Průzkum provádí mykolog, který na jeho základě navrhuje další postup při ochraně dřevěných konstrukcí (použití ochranných a konzervačních prostředků) a důležité je i zaměření a prohlídka krovu pro možnost statických výpočtů.

  • Návrh opatření slouží k tomu, aby krov mohl nadále sloužit svému účelu. Buď se opraví,poškozené prvky se ošetří, zesílí nebo zcela nahradí pro kompletní řešení výměny střešního pláště vč. možného nadkrokevního zateplení s přiznáním stávající historické konstrukce krovu. Půdní vestavba by učinila konstrukci krovu na desetiletí nepřístupnou pro jakoukoliv kontrolu.

  • Důležitá je i spolupráce a schválení Národním památkovým ústavem, který zohledňuje autenticitu objektu a střešní konstrukce vč. zachování původních prvků jako jsou např. vikýře či stávajících střešních tašek.

sm-ant-rychmburk-1

2. VÝBĚR STŘEŠNÍ KRYTINY

Při výběru střešní krytiny pro historické objekty je třeba brát v úvahu sklontvar střechy a umístění objektu. V případech, kde je nutné při rekonstrukci spolupracovat s NPÚ, vám bude materiál a model střešních tašek zřejmě předepsán.

falcovky

Tak jako tvar tašky neboli kontura, vám bude předepsána i barva, resp. povrchová úprava betonové či keramické střešní krytiny vč. případné realizace skryté nadkrokevní izolace např. Bramac Therm dle tepelně-technického výpočtu.

BramacTherm Kompact a BasicBramacTherm ALU a TOP
  • Střecha pokrývá velkou část objektu, pro historické objekty je sklon velice často větší než 45°a proto střešní tašky vynikají a utváří celkový ráz dané lokality a okolní architektury. V současné době se používají nejčastěji tašky typu bobrovka pod obchodním názvem Opál, jsou určeny pro např. speciální oblé tvary šikmých střech (kužel, volské oko či vykládané úžlabí), které jsou tím pravým šperkem na střechách historických objektů. Zde je důležité zaměřit se na kvalitu a proveditelnost těchto střech bez např. oplechování...atd.

3. POZOR NA ROZPOČET

  • Dodavatele vybírejte nejlépe na doporučení, reference si ověřte také na internetu a požadujte transparentní rozpočet. Nízké pořizovací náklady automaticky neznamenají, že ve výsledku opravdu ušetříte.

Kolik mě střecha bude stát?
  • Kvalitní návrh střešního pláště s poskytnutím písemných záruk na materiál a funkčnost střešního pláště zaručuje jistotu po dobu užívání.

  • Kvalitně provedené zateplení střechy navíc pomáhá snížit náklady na vytápění a zvyšuje komfort užívání podkroví v letním období, protože se nepřehřívá.

  • Při volbě konkrétní střešní krytiny by měl stavebník myslet také na možnost budoucí reklamace. Dejte si pozor na dovážené materiály bez dlouhodobého prověření, u kterých nemáte jistotu, že budou za půl roku na našem trhu.

POMŮŽEME VÁM SPRÁVNĚ NASTAVIT ROZPOČET

4. REALIZACE

Realizační firmu vybíráme z hlediska její odbornosti, zkušenostmi s rekonstrukcemi historických objektů a přístupu k investorovi. V praxi se osvědčilo doporučení vč. ukázky realizací, příprava smlouvy o dílo vč. dodržení termínů, platební podmínky a poskytnutí záruk. Důležité je i absolvování speciálních školení pro pokládku speciální oblých tvarů střech krytinou Opál (tvar tradiční bobrovky).

OP - RE

Důležitým bodem je i konzultace použitých materiálů z položkového rozpočtu či upřesnění vč. nacenění demontážních, montážních prací a popis pracovního postupu před zahájením.

  • V konečné cenové nabídce je nutné i nacenění vrtacích a řezacích materiálů, které pro historické objekty tvoří nemalou částku.

  • U rekonstrukcí historických objektů je nutno počítat s odstraněním stávající krytiny a demontáží stávajících střešních latí s možnou opravou, impregnací, zesílením či výměnou stávající střešní konstrukce z titulu možného zatékání či případně změny skladby střešního pláště s přihlédnutím na návrh dodatečného zateplení, resp. nového nadkrokevního zateplení. Důležitá je i oprava prostupujících konstrukcí, např. komínů.

zamek-ostrov-opal-rezna-7

Úspěšná realizace rekonstruovaného historického střešního pláště je přímo úměrná kvalitnímu návrhu, typu použitých produktů a kvalitě odvedených prací s dodržením montážních postupů. Důležité je i neopomenutí pravidelných vizuálních kontrol, zejména střešních detailů.