Krytina pro historické budovy: bobrovka a falcovka

Hlavní slovo při volbě vhodné krytiny na objekt s historickou hodnotou mají odborníci památkového ústavu a často jsou při své volbě neoblomní, protože trvají na krytině, která je z hlediska tvaru a materiálu v místě tradiční. Přečtěte si, proč pro památkově chráněné budovy nejčastěji doporučuji bobrovku, nebo falcovku.
KRYTINA PRO HISTORICKÉ BUDOVY: BOBROVKA A FALCOVKA

Tvar tašky

Doporučením krytiny typu bobrovka/falcovka se památkový ústav snaží dodržet jednotný architektonický ráz dané lokality a shodné tvarové řešení viditelné části střešního pláště (včetně způsobu pokládky). To je důležité vzhledem k historické tradici lokality a zachování charakteristické textury střešní krajiny.

Bez povrchové úpravy - režná

Nejčastěji doporučují keramickou tašku bobrovku/falcovku v režné úpravě (tedy bez povrchové úpravy). Důvodem, proč památkáři volí režnou keramickou, pálenou tašku je, že tato povrchová úprava stárnutím získává patinu oproti taškám s engobou či glazurou.

Doporučené historické střešní krytiny

Jak tedy sáhnout po té správné krytině při obnově střechy památkově chráněného objektu? Snahou je provést rekonstrukci s co největší věrností. Je to choulostivá záležitost a klade vysoké nároky na projektanty i řemeslníky. Jejich dobré zkušenosti s keramickou, pálenou taškou, know-how výroby, servis a jejich nabídka jsou důvodem, proč jsou často voleným materiálem. Z jakých modelů keramických, pálených tašek můžeme vybírat pro rekonstrukci památek?Rychlá navigace

Opál je bobrovka s nádechem nostalgie

Opál je bobrovka s nádechem nostalgie

Již více než 5 000 let je na střechy používán klasický tvar bobrovky, v naší nabídce pod názvem Opál. Jak už z názvu vyplývá, tvar tohoto modelu připomíná bobří ocas: obdélníkový tvar s dolní stranou ve tvaru oblouku. Bobrovka si zachovala své původní proporce a vzhled a proto je asi nejvíce využívána pro rekonstrukce střech historických budov. Z pohledu památkového ústavu je to právě často bobrovka, která je doporučována na rekonstrukci památkově chráněných střech.

Opál

Opál je bobrovka s nádechem nostalgie

Vše o rekonstrukci historických objektů

Rekonstrukce historického objektu vyžaduje individuální přístup a pečlivé plánování. Úspěšná realizace historického střešního pláště je přímo úměrná kvalitnímu návrhu, typu použitých produktů a kvalitě odvedených prací s dodržením montážních postupů. Znáte všech sedm kroků k úspěšné rekonstrukci historického objektu?

Rekonstrukce historického objektu
Zajímá mě rekonstrukce historického objektu

Proč památkáři volí bobrovku Opál?

Proč památkáři volí bobrovku Opál?

Velkou výhodou Opálu je malý formát, tak že je tento model vhodný pro rekonstrukce malých či členitých střech a složitých střešních detailů. Pokládka těchto „maloformátových“ tašek je na komplikované tvary mnohem snazší a výsledná plocha pak vypadá harmonicky, na rozdíl od velkoformátových tašek.  Opál lze použít i na pokládku komplikovaných tvarů střech jako jsou vikýře a věže. Musí však být splněna podmínka minimálního sklonu střechy, který činí pro Opál 25° (bezpečný sklon je 30°). Díky absenci drážek, rovnému a jednoduchému tvaru je možné Opál pokládat třemi způsoby: jako jednoduchou krytinu (loučové krytí), jako dvojitou krytinu (korunová pokládka), a nebo jako dvojitou taškovou krytinu (šupinové krytí).  Malá velikost bobrovek a nepřítomnosti drážek však klade také velké nároky na řemeslnou zručnost pokrývačů. Vyšší hmotnost na 1 představuje značné zatížení krovu.

Proč památkáři volí bobrovku Opál?

Granát 11 a Granát 13 - falcovky

Původní tvar falcovky se objevil přibližně v 19 století a z původního tvaru dodnes čerpají všechny dostupné výrobky odpovídající památkářské představě této tašky. Falcovka je plochá lisovaná střešní taška opatřená po okrajích drážkami (takzvanými „falcy“), které do sebe přesně zapadají. Krytina se klade na střešní latě tak, že se sousední tašky mírně překrývají – což brání průniku dešťové vody do objektu, ale vyžaduje přesnou a zodpovědnou práci. Falcovky jsou rozměrově větší oproti bobrovkám. Tašky se vyrábí v režné povrchové úpravě, ale také s engobou či glazurou. Pro potřeby využití na památkově chráněných objektech jsou přípustné opět pouze režné tašky bez jakýchkoli povrchových úprav.

Granát 11

Granát 11

Tradiční vzhled tašky Granát 11 a nízká hmotnost tohoto modelu na 1 m2 (cca 40,8 kg) je ideální pro rekonstrukce střech památkově chráněných objektů. Harmonického vzhledu je možné docílit pokládkou na vazbu i na střih. Díky posuvnosti až o 42 mm se model výborně hodí pro rekonstrukce.

granát 13 režná 200 px

Granát 11  Stará ves

Granát 13

Granát 13

Keramická (pálená) taška Granát 13 je vhodná pro pokrytí menších a středně velkých objektů a rovněž pro stavby pod památkovou ochranou. Tradiční vzhled pálené tašky je propojen s moderní technologií výroby a tvarovou přesností. Markantní profil (dvojitá vlna) zosobňuje důvěru v tradiční hodnoty. Posuvnost tašek a jejich tvar jsou pádné argumenty pro využití při rekonstrukcích. Harmonického vzhledu je možné docílit pokládkou na vazbu, ale i na střih.

Granát 13

HAMBÁLKOVÝ KROV

Smaragd připomíná břidlicové kameny

Smaragd připomíná břidlicové kameny

Smaragd představuje keramickou střešní tašku s unikátním tvarem a elegantními barvami. I přes jeho jedinečnost je práce s tímto modelem usnadněna posuvnosti, která šetří čas pokládky. Smaragd může být cestou originálního řešení střešní plochy, které dodá exkluzivní vzhled. Pokládka Smaragdu vizuálně připomíná francouzské krytí z břidlicových kamenů.

Smaragd

Krytina vhodná pro pokládku stanové střechy

Záruky na materiál i funkčnost střešního systému

Keramické tašky představuji tradiční materiál v dějinách stavebnictví, který se vyznačuje svou dlouhou životností a působí teplým, přírodním dojmem. Jsou vyráběny z kvalitní těžené přírodní hlíny z lokálních nalezišť. Díky své klasické přirozenosti si keramické tašky dodnes zachovaly svůj přírodní půvab a jsou ideální volbou pro rekonstrukci historických památek.  Kvalita keramických tašek vychází  nejen z použití prvotřídních surovin. Do našich výrobků vkládáme pokroková technická řešení, mnohaleté zkušenosti a veškeré dovednosti. A právě díky tomu poskytujeme 30letou záruku na kvalitu materiálu a 15letou záruku na funkčnost střešního systému. Tyto záruky představuji pro památkové objekty jistější budoucnost.

30_15 záruka keramika 150 px

Jak postupovat při rekonstrukci střechy historického objektu

Jak postupovat při rekonstrukci střechy historického objektu

Památkové objekty si v sobě nesou osobitost doby, ve které vznikly a představují nenahraditelnou hodnotu. Obnovu kulturních památek předepisuje § 14 zákona o státní památkové péči. Pokud jsme se rozhodli pro rekonstrukci střechy, která se nachází v ochranném pásmu památkové péče, je třeba podniknout několik kroků v souladu s právními předpisy.

Jestliže vlastník kulturní památky zamýšlí provést obnovu památkově chráněného objektu (rekonstrukci střechy), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko od obecního úřadu obce s rozšířenou působností (jde-li o kulturní památku), resp. od krajského úřadu (jde-li o národní kulturní památku). Tento správní orgán v závazném stanovisku vyjádří, zda práce zamýšlené vlastníkem kulturní památky jsou z hlediska zájmů státní památkové péče na ochraně a zachování kulturní památky a jejích hodnot přípustné anebo nepřípustné.

Přečtěte si ucelený návod jak postupovat při rekonstrukci historických střech. 


Jednání s památkáři před zahájením rekonstrukce

U rekonstrukce střechy historického objektu se jedná o rozsáhlejší zásah do stávající stavby, a proto doporučujeme nejdříve si nechat zpracovat záměr obnovy a teprve pokud orgán státní památkové péče záměr obnovy odsouhlasí jako přípustný, přistoupit k přípravě projektové dokumentace. S projektovou dokumentací může pomoci Národní památkový ústav (NPÚ), který však má pouze konzultační funkci a nemá rozhodovací pravomoc při udílení souhlasu s obnovou historické památky. NPÚ má však pravomoc předepsat pro zamýšlenou rekonstrukci historické střechy typ materiálu a případně i konkrétní model krytiny.

AK POSTUPOVAT PŘI REKONSTRUKCI STŘECHY HISTORICKÉHO OBJEKTU