Richtlijnen voor gebruiksdaken

BMI Belgium - Richtlijnen voor gebruiksdaken

Steeds vaker gebruiken we onze daken multifunctioneel. Vroeger moest een plat dak voornamelijk regenwater afvoeren. Momenteel worden platte daken steeds vaker voor energiewinning, CO2-reductie, waterbuffering, groen voorzieningen, parkeren en recreatie gebruikt.

Deze toepassingen stellen extra eisen aan de dakopbouw en de uitvoering hiervan. Denk aan eventueel onderhoud en wat te doen in geval van lekkages bij een intensief begroeid dak met bestrating. Bij het ontwerp en de uitvoering willen we graag zo te werk gaan dat we voor de toekomst risico’s minimaliseren.

Icopal heeft daarom een aantal (aanvullende) richtlijnen opgesteld voor de diverse gebruiksdaken.

Algemene richtlijnen voor gebruiksdaken

 • Het spreekt voor zich dat een Icopal dakbedekkingssysteem moet worden uitgevoerd volgens de voorgeschreven vakrichtlijnen.

 • Bij toepassing op steenachtige constructies moet het oppervlak vetvrij, vlak, strak, droog en vrij van cementsluiers etc. zijn. Eventueel voorzien van voldoende afschot.

 • Een intensief begroeid dak wordt voor oplevering een weekend (minimaal 48 uur) onder water gezet. Hierna wordt het dak uitvoerig gecontroleerd op lekkages.

 • Een extensief begroeid dak of een andere dakbedekkingssysteem met een soortgelijke gebruiksfunctie wordt altijd voorzien van compartimenteringen (iedere 250 m2).

Extensief begroeide daksystemen

 • Als eerste laag altijd een dampdichte bitumineuze laag toepassen. Deze dampdichte bitumineuze laag op de daarvoor geschikte onderconstructie kleven, gieten of branden. PE folie is niet geschikt.

 • Altijd een compartimentering aanbrengen. (maximaal 250 m2 mede afhankelijk van projectgrootte).

 • Voor deze dakbedekkingsconstructie passen wij geen steenwol isolatie toe.

 • De toplaag in een wortelwerende uitvoering altijd toepassen in een tweelaags bitumen dakbedekkingssysteem.

 • Geschikte toplagen: EshaGum 470 WS (onderlaag: EshaBase 460). Ook onze Universal WS en de Green varianten van Universal Pro zijn geschikt.

 • Dampdichte lagen: Alu-Villatherm (K) of Vedagard Safety Plus.

 • Primers: Icopal Elasto Primer of Icopal SA Primer.

 • Kleefmiddel, Icopal Bond.

Groendak met Icopal Universal WS


Intensief begroeide daksystemen

Intensief begroeide dakbedekkingsconstructie alleen uitvoeren met een zogenaamd ‘compactdak systeem’. Hiervoor is als isolatie foamglas (cellulair glas) geschikt.

 • De eerste bitumineuze laag (indien gewenst) op de daarvoor geschikte onderconstructie gieten of branden.

 • Foamglas vol en zat gedompeld in de warme bitumen (Icopal block bitumen, geblazen bitumen 110/30). Verwerking volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant.

 • Geschikte toplaag gieten of branden.

 • Dampdichte lagen: bij Foamglas is een dampdichte eerste laag niet nodig.

 • Kleefmiddelen: Icopal block bitumen, geblazen bitumen 110/30.

 • Primers: Icopal Elasto Primer of Icopal SA Primer.


Parkeer daksystemen

 • Het is gebruikelijk om bij parkeer dakbedekkingssystemen een omgekeerd dakbedekkingssysteem toe te passen, vaak in combinatie met XPS dakisolatie platen.

 • Ook bij dit tweelaagse dakbedekkingssysteem de eerste bitumineuze onderlaag met warme bitumen gieten of branden (beton eerst voorzien van primer).

 • Toplaag.

 • Onderlagen gieten of branden.

 • Kleefmiddel: Icopal block bitumen, geblazen bitumen 110/30.

 • Primers: Icopal Elasto Primer of Icopal SA Primer.

Retentie daksystemen

 • Momenteel kan een retentiedak niet volgens de ‘vakrichtlijn voor gesloten dakbedekkingssystemen’ worden uitgevoerd.

 • Bij retentiedaken wordt het dakbedekkingssysteem extra op waterdruk belast. In combinatie met alle weersinvloeden is extra aandacht voor dit soort dakbedekkingssystemen gewenst.

 • Wilt u met onze BMI Icopal dakbanen een retentiedak realiseren, neem gerust contact met ons op voor advies.