Gewenste staat van het dak

Gewenste staat van het dak

Gewenste staat van het dak

Voordat u het ontwerp, de opbouw van het nieuwe dak en de werkwijze kunt bepalen, moet u de wensen van de opdrachtgever en bewoners in kaart brengen. Om het doel van de dakrenovatie scherp te stellen moet de opdrachtgever duidelijkheid geven over de prestaties die hij verwacht. De professionele dakaannemer kan een adviserende rol hebben naar aanleiding van de antwoorden op de volgende vragen. 

Programma van eisen

 • Wat is de gewenste resterende exploitatieduur?

 • Wat is of wordt de functie onder de kap?

 • Is thermische isolatie gewenst, zo ja, hoeveel?

 • Hoe belangrijk is duurzaamheid bij de keuze van bouwproducten?

 • Welke esthetische eisen gelden voor dit project?

 • Is er al een voorkeur voor een dakpanmodel en kleur?

 • Moet er nestgelegenheid voor mussen, gierzwaluwen en/of vleermuizen komen?

 • Welke afwerking krijgen dakranden, gootzijde en kopzijde?

 • Moeten er zonne-energiesystemen worden toegepast en zo ja, welke opbrengst is vereist?

 • Moet het dak voorbereid zijn om er in de toekomst zonne-energiesystemen op te plaatsen?

 • Op welke wijze wordt toekomstig onderhoud uitgevoerd en zijn daar veiligheidsvoorzieningen op het dak voor nodig?

 • Is meer daglicht of meer ruimte gewenst?

 • Kan de woning in bewoonde toestand worden gerenoveerd?

BMI Monier - Van renovatie naar gewenste staat van het dak

Kwaliteitseisen en duurzaamheid

Om onnodige kwaliteitscontroles op de aan te voeren bouwproducten te voorkomen of omdat een hogere kwaliteit gewenst is, kan de opdrachtgever eisen dat u een bepaalde kwaliteit kunt aantonen. Ook de mate van duurzaamheid moet helder zijn. Om de doelstellingen van de renovatie te waarborgen moeten beide aspecten, kwaliteit en duurzaamheid (zowel van de producten als van het proces) besproken worden.

Kwaliteit van de producten

 • CE is minimaal vereist

 • Een KOMO-productcertificaat kan vereist worden

 • LCA (levenscyclusanalyse)

 • DUBOkeur

Uitvoering

Door voor de uitvoering een erkende dakdekker in te schakelen bent u zeker van een resultaat conform de geldende wetgeving.

Garanties

Voor de opdrachtgever kan het wenselijk zijn om betere garanties te vragen dan de gebruikelijke. De gebruiksduur of exploitatieduur is immers meestal veel langer dan een standaard garantietermijn van 5 of 6 jaar. U wilt niet binnen enkele jaren al voor herstelkosten komen te staan. Gelukkig kan BMI Monier u 15 jaar Daksysteemgarantie bieden.

Ingrijpende renovaties

Voor verbouwen geldt het rechtens verkregen niveau met een relatief lage minimale isolatie-eis van Rc 2 m2.K/W. Bij ingrijpende renovaties gelden de isolatie-eisen van nieuwbouw.

Van een ingrijpende renovatie is sprake wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt gerenoveerd. Het oppervlak van een hellend dak van een woonhuis is meestal groter dan 25% van de totale oppervlakte van de gebouwschil. Deze bepaling geldt als de verandering de integrale gebouwschil betreft, het woord integraal betekent in dit verband dat het gehele dakbeschot vervangen wordt.

Wat betekent dit voor de dakrenovatie van een hellend dak?

Als bij een dakrenovatie het dakbeschot wordt vervangen en dit in oppervlakte groter is dan 25% van de gebouwschil, dan gelden de nieuwbouweisen ten aanzien van de thermische isolatie. Dus de isolatie-eis van Rc 6 m2.K/W zal ook bij renovatie vaak van toepassing zijn.

Echter, als er geen sprake is van verandering van de integrale gebouwschil dan is het rechtens verkregen niveau met een minimale warmteweerstand van 2 m2.K/W voldoende. Dit betekent dus dat het handhaven van het bestaande dakbeschot resulteert in een veel lagere isolatie-eis. Het dakbeschot telt immers mee in de berekening van de  warmteweerstand van het dak en door deze te handhaven is er geen sprake van een integrale aanpassing en is de nieuwbouw-eis niet van toepassing.

Afweging: geheel of gedeeltelijk vervangen van het dakbeschot?

Een opdrachtgever maakt steeds de afweging of het bestaande dakbeschot gehandhaafd moet worden of vervangen.

 • Als het volledig verwijderd wordt, kunt u de aansluitingen beter luchtdicht afwerken en een fraaie witte afwerking aan de binnenzijde betekent een meerwaarde voor de zolderruimte.

 • Bij het aanbrengen van na-isolatie op het bestaande dakbeschot is het luchtdicht afwerken van bestaande aansluitingen een lastige en tijdrovende klus. Het voordeel is dat de bewoner minder overlast heeft van de dakwerkzaamheden.