Disclaimer

Toepassingsgebied

Deze website is eigendom van BMI Belgium bv,  gevestigd in Wijngaardveld 25 9300 AALST, met als ondernemingsnummer 447.085.965.

 

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en deze aanvaardt.

Inhoud

BMI Belgium (BMI Monier en BMI Icopal) brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die ze aanbiedt.

BMI Belgium besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. BMI Belgium kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. BMI Belgium  kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. BMI Belgium  kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Intellectuele eigendom

De site www.bmigroup.com/be  is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop BMI Belgium bv. de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BMI Belgium bv. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam BMI Belgium bv, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van BMI Belgium bv.

Gegevensprivacy

Raadpleeg ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid

BMI Belgium  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). BMI Belgium  kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen.