Het gebruik van cookies op onze website

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst als u een website voor de eerste keer bezoekt, om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren.  Cookies worden gebruikt om een website goed of efficiënter te laten werken. Ze worden ook gebruikt voor webanalyse om gebruikers te helpen hun bezoek aan de website te optimaliseren. 


We gebruiken zowel eerste-partij cookies, door onszelf geplaatst, als externe cookies. Deze laatste soort, zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken ze voor advertentie- en marketingdoeleinden.


Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies.

  • Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt in de submap van uw browser terwijl u een website bezoekt. Deze cookies verlopen en worden automatisch verwijderd wanneer u de internetbrowser sluit.

  • Permanente cookies blijven in de submap van uw browser en worden opnieuw geactiveerd zodra u de website die de cookie heeft aangemaakt weer bezoekt. Een permanente cookie verloopt niet als u uw browser sluit maar blijft in de submap van uw browser voor de duur die in het bestand van de cookie is vastgelegd.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Cookies kunnen veel functies hebben. Ze kunnen ons bijvoorbeeld helpen het aantal bezoekers te herkennen en te tellen, de prestaties van onze website te analyseren en uw gebruikersnaam en voorkeuren te onthouden. Hierdoor is het mogelijk uw interesses sneller te koppelen en de getoonde content voor u relevanter te maken.

BMI Group gebruikt de volgende cookies:

Type cookieFunctie
Essentiële cookiesSoms ook wel ‘strikt noodzakelijke’ cookies genoemd, omdat we veel diensten die u op onze website nodig heeft niet zouden kunnen bieden zonder deze cookies (ze stellen u bijvoorbeeld in staat in te loggen op beveiligde delen van onze website).
PrestatiecookiesDeze cookies worden voor prestatiedoeleinden gebruikt en stellen ons in staat het aantal bezoekers te tellen en na te gaan hoe zij tijdens hun bezoek door onze website navigeren. Met behulp hiervan kunnen we de wijze waarop onze website werkt verbeteren (bijvoorbeeld zodat gebruikers de informatie die zij zoeken gemakkelijk kunnen vinden).
Functionele cookiesDeze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u op onze website terugkeert. Op deze manier kunnen wij onze content voor u personaliseren, u met uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
Cookies voor reclamedoeleindenCookies voor reclamedoeleinden worden gebruikt door adverteerders op onze website. Zij volgen uw browser als u verschillende websites bezoekt om inzicht te krijgen in uw interesses en gebruiken deze informatie om advertenties te tonen die voor u relevanter zijn.

Gebruikers kunnen zelf bepalen hoe deze cookies worden gebruikt. Alle huidige browsers hebben de mogelijkheid om de opslag van cookies, in het algemeen of alleen voor bepaalde websites, te beperken of volledig uit te schakelen. Cookies kunnen ook steeds worden verwijderd in de instellingen van de browser. 


Gebruikers kunnen verschillende soorten online advertentiecookies beheren via 

  • http://www.aboutads.info/choices  

  • http://www.youronlinechoices.eu.

Cookielijst

In het bijzonder gebruiken we cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:


Strikt Noodzakelijke Cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld. Ze worden gewoonlijk alleen geplaatst als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u er een waarschuwing voor krijgt, maar dan zullen sommige delen van de site niet werken.

Cookie SubgroupCookiesGebruikte cookies
bmidxbbelgiumnlcprod.gatsbyjs.ioOptanonConsent , OptanonAlertBoxClosed , Pastease.passive.chance.wdue925tjwbolvxr1tomenwabf4l1rtc , Pastease.passive.activated.wdue925tjwbolvxr1tomenwabf4l1rtcDirect
cdn.cookielaw.orgOptanonAlertBoxClosed, OptanonConsentIndirect
hubspot.com__cf_bmIndirect
collect.mopinion.comAWSALB, AWSALBCORSIndirect

Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat het aantal bezoekers en verkeersbronnen te tellen, zodat wij de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het populairst en het minst populair zijn en hoe bezoekers op de site navigeren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen wij de prestaties ervan niet volgen.

Cookie subgroupCookieGebruikte cookies
gatsbyjs.io_gat_UA- , _gid , _gaDirect
bmidxbbelgiumnlcprod.gatsbyjs.io__hssrc , mop_ga , __hstc , mop_ga_gid , __hsscDirect
deploy.mopinion.comPastease.pro_active.chance., MSFeedbackSent., Pastease.pro_active.activated., page_count., last_page., MSopened.08fd66e0df5ced08bd8b5f66585870dbe86c2303, Pastease.exit.activated., Pastease.passive.chance.wdue925tjwbolvxr1tomenwabf4l1rtc, MSopened., SQsession, Pastease.returning., Pastease.passive.activated.wdue925tjwbolvxr1tomenwabf4l1rtc, Pastease.exit.chance., Pastease.passive.activated., Pastease.passive.chance.Indirect
bmidxbbelgiumnlcprod.gatsbyjs.ioMSFeedbackSent08fd66e0df5ced08bd8b5f66585870dbe86c2303, lux_uidIndirect
gatsbyjs.io_gclxxxxIndirect
cdn.speedcurve.comlux_uidIndirect

Doelgroepgerichte cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

CookiesubgroepCookiesGebruikte cookies
gatsbyjs.io_fbpDirect
addthis.comuvc, loc, xtcIndirect
www.facebook.com Indirect
bmidxbbelgiumnlcprod.gatsbyjs.iohubspotutkIndirect
js.hs-analytics.net__hssrc, __hstc, __hssc, hubspotutkIndirect
doubleclick.net __hsscIndirect
bmigroup.com_gcl_auIndirect

Google Analytics

Zoals hierboven aangegeven, maken websites van BMI Group gebruik van functies voor webanalyse die door Google Analytics worden geboden. Google Analytics wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (hierna te noemen: ‘Google’). Google Analytics maakte gebruik van cookies in de vorm van tekstbestanden die op computers van gebruikers worden opgeslagen.  De informatie die via cookies met betrekking tot het gebruik van onlineproducten en -diensten van BMI wordt verzameld, wordt doorgaans verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op de portal wordt geactiveerd, zal Google uw IP-adres reduceren binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgegeven aan een Google-server in de Verenigde Staten en daar worden verkort.


Google gebruikt deze informatie namens BMI Group om het gebruik van de onlineproducten en -diensten van BMI Group te evalueren, rapporten van activiteiten betreffende onlineproducten en -diensten samen te stellen en andere diensten voor ons te verrichten die betrekking hebben op het gebruik van onze onlineproducten en -diensten en onze website. Vervolgens worden geanonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt op basis van de verwerkte data.


Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt geleverd, zal niet worden gecombineerd met andere Google-data. Gebruikers kunnen hun browsersoftware zodanig instellen dat cookies niet worden opgeslagen. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat de data die door de cookie worden verzameld met betrekking tot het gebruik van onze onlineproducten en -diensten door Google worden verzonden en verwerkt, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Merk op dat sommige verouderde webbrowsers de Google opt-out browser plug-in wellicht niet ondersteunen. Als u een verouderde webbrowser wilt gebruiken, raadpleeg dan de instellingen van uw browser als u cookies wilt uitschakelen.


Aanvullende informatie over het gebruik door Google van data voor reclamedoeleinden, instellingen en niet-akkoordopties is te vinden op de volgende Google-websites:


Meta Business-hulpmiddelen

Zoals hierboven aangegeven gebruikt BMI Group cookies van Meta Ireland op haar Website. De doeleinden voor het gebruik van deze producten zijn hierboven aangegegeven. 


Meta Ireland is samen met BMI groep een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor bepaalde verwerkingen met betrekking tot de cookies. 


Informatie over de verwerkingen door Meta Ireland kan u vinden in het Gegevensbeleid van Meta Ireland op https://www.facebook.com/about/privacy


Verdere informatie over hoe Meta Ireland Persoonsgegevens verwerkt, waaronder de rechtsgrond waarop Meta Ireland zich baseert en de manieren om uw rechten tegenover Meta Ireland uit te oefenen, zijn te vinden is in het Gegevensbeleid van Meta Ireland op https://www.facebook.com/about/privacy.


BMI Group en Meta Ireland hebben samen een Addendum verwerkingsverantwoordelijke afgesloten, om hun respectieve verantwoordelijkheden te bepalen om zo te voldoen aan de verplichtingen uit de AVG met betrekking tot de Gezamenlijke verwerking. BMI Group heeft zich ertoe verbonden u de informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerkingen en de doelstellingen daarvan. 

Cookies beheren en uitschakelen

In de instellingen van uw internetbrowser kunt u kiezen of u cookies al dan niet accepteert. Als u echter via uw browserinstellingen alle cookies blokkeert, is het mogelijk dat u enkele functies en functionaliteit op onze website verliest of dat u wellicht geen toegang meer kunt krijgen tot bepaalde delen van de website.


De volgende websites bieden informatie over de wijze waarop u de cookie-instellingen op enkele populaire browsers kunt beheren en aanpassen:


Als u andere browsers gebruikt, kunt u bij het supportgedeelte van de desbetreffende websites nagaan hoe u cookies kunt beheren en uitschakelen.


Voor meer informatie over cookies in het algemeen, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en uitschakelen, ga naar 

www.allaboutcookies.org


Uw rechten

Overzicht 


U heeft bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door BMI Group. Daartoe behoort uw recht op toegang tot en correctie en verwijdering van persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken. U kunt ook uw toestemming intrekken voor de verwerking van uw persoonsgegeven, wanneer zulke verwerking op uw toestemming is gebaseerd voor marketingdoeleinden.


U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, die voor België de Gegevensbeschermingsautoriteit is (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina). 


In sommige rechtsgebieden (inclusief de Europese Economische Ruimte) hebben de inwoners daarvan extra rechten onder de van toepassing zijnde wet en verwerken wij uw verzoek om in voorkomende gevallen uw rechten conform deze wetten uit te oefenen. Deze rechten kunnen uw recht van bezwaar tegen verwerking omvatten en een verzoek aan ons om de verwerking of portabiliteit van uw persoonsgegevens te beperken.  

Uw rechten uitoefenen


Als u uw toestemming voor e-mailmarketing wilt intrekken, klikt u op de ‘opt-out’-link in de marketing-e-mails of stuurt u per e-mail een bericht naar 

DSAR@bmigroup.com.


Als u uw toestemming voor andere typen marketing wilt intrekken, als u hulp nodig heeft bij het intrekken van toestemming of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan met ons contact op via 

DSAR@bmigroup.com