Vi tar tak

Alle virksomheter må kombinere det som er riktig med det som er viktig. Det handler om rådene som gis. Valgene som fattes. Holdningene hos hver enkelt.
BMI satser på fremtidens takBMI satser på fremtidens tak
Del:

Dersom alle mennesker på jorden skulle hatt like stort forbruk som nordmenn, ville vi ha trengt over 3 jordkloder. Uvettig sløsing frarøver kommende generasjoner muligheter. Vi i BMI har et særlig ansvar. Som leverandør til byggets viktigste fasade skal vi marsjere under parolene «bedre», «lengre» og «smartere».

Bygg- og anleggsbransjen beskrives som den glemte klimakjempen. Vi står for 40 prosent av klimautslippene og 40 prosent av samlet ressursforbruk. Selv om det hele tiden tas valg som er bedre og mer fornuftige, har vi fortsatt en lang vei å gå. Normalen må være at valg vektes over tre dimensjoner: Miljø, samfunn og inntjening – og helst i den rekkefølgen.

BMI-Norge-miljøbilde gronne tak privat hjem

Vil du vite mer om hvor våre produkter kommer fra?
Smartere produksjon av lokal takstein i Årdal

Mennesker med meninger

Kombinasjonen samfunnsansvar og smart forretningsdrift er grobunnen for fremtidens mest lønnsomme forretningsmodeller. Vi som jobber i BMI har alltid blitt målt på vår kompetanse og evne til å dele de mest fornuftige rådene med kolleger, samarbeidspartnere og kunder.

Produkter, løsninger og tjenester fra BMI skal være det ypperste og smarteste du kan velge for det beste resultatet over tid. Derfor har vi en kultur der vi hele tiden prøver å finne smartere måter å bruke mindre ressurser, og være best på å utvikle arbeidsmåter som gir høyest kvalitet i utførelse og resultat. Vi jobber iherdig med å finne ut hvordan ressurser kan brukes smartere, og er nysgjerrige på hvordan vi kan forbedre våre metoder, produkter og løsninger. En av de viktigste metodene vi bruker, er å lytte til kundene våre.

Krav fra kunder og partnere fører til endring


Takket være tilbakemeldinger fra kunder har vi blant annet redusert antall papphylser og plastemballasje betraktelig de siste årene. Tiltakene gjør at prosessene på byggeplassen går raskere, det blir mindre søppel, og det kreves færre kjøretøy for å fjerne avfallet. Arbeidet for en bedre og grønnere byggeplass pågår kontinuerlig. Dampsperren vår Reflex 110 erstatter inntil 30 mm isolasjon som inntrukket dampsperre, og reduserer dermed både avfall og behov for transport. Vindsperren FireSmart UV reduserer avfallsvolumet med mer enn 90 prosent sammenlignet med platematerialer som gips. På en boligblokk betyr det at man sparer ca 50 tonn med avfall. Det må vi å være stolte av. Selv om vi fortsatt har en lang vei å gå for å sikre at vårt fotavtrykk blir mindre, beveger vi oss i riktig retning.Holdninger først, så handlinger

Nå og i tiden fremover må vi ta bedre valg. Vi må bruke ressursene vi har tilgjengelig på en smartere måte. Smartere ressursbruk er egentlig ganske enkelt: Desto bedre kvalitet du velger, desto lenger er det til neste gang taket må byttes og/eller repareres. Derfor er rettesnorene smartere, bedre og lengre så viktig: Når du skal velge leverandør. Når det skal diskuteres materialer. Når arbeidsmetoder bestemmes.

Bedre valg gir fasader som er pene og robuste – i mange tiår. Alle prosjekter på nye og gamle bygg bør måles på mindre utslipp og smartere ressursbruk. Det er kritisk for miljøet, og smart for lommeboka over tid. Det er vår plikt å alltid bli bedre, og dele kunnskap og beste praksis. Valgene vi tar i dag skal vi leve med i veldig mange år.

Beslutninger i byggebransjen tas for raskt

BMI baserer seg på kunnskap, erfaring og innovasjon når vi utvikler løsninger. Beslutninger om bygg som tas for raskt, og kun basert på hvilken løsning som blir billigst på kvitteringen, fører til tak som må byttes om få år. For å bygge smartest mulig i dag og for fremtidens generasjoner, må effekten av løsningen som velges veie tyngre enn prislappen.
Takpartneren vår Romerike Tak og Membran sier heller nei takk til en jobb enn å jobbe med løsninger de ikke kan stå inne for selv. Slike holdninger sikrer tak som varer lengst mulig, og baner vei for endringer i byggenæringen. Og slike holdninger vil vi ser mer av. Vi skal være en aktør som støtter og inspireres av de som tør å tenke grønnere og er bevisste på sitt ansvar. Sammen kombinerer vi det som er viktig med det som er riktig.

Del: