Din nettleser er utdatert. Vennligst oppdater din nettleser.

Vi tar tak 

Lengre, bedre, smartere

Vi i Norge bruker hvert år ressurser tilsvarende 3,6 jordkloder. Uvettig sløsing frarøver kommende generasjoner muligheter. Vi i BMI har et særlig ansvar. Som verdens største leverandør til byggets viktigste fasade skal vi marsjere under parolene «bedre», «lengre» og «smartere». 

 

Bygg- og anleggsbransjen beskrives som den glemte klimakjempen. Vi står for 40 prosent av klimautslippene og 40 prosent av samlet ressursforbruk. Selv om det hele tiden tas valg som er bedre og mer fornuftige, har vi fortsatt en lang vei å gå. Normalen må være at valg vektes over tre dimensjoner: Miljø, samfunn og inntjening – og helst i den rekkefølgen


Våre dyktige ansatte i Årdal
Arbeidere som arbeider på fabrikken.

Krav fra kunder og partnere fører til endring

Takket være tilbakemeldinger fra kunder har vi blant annet redusert antall papphylser og plastemballasje betraktelig de siste årene. Tiltakene gjør at prosessene på byggeplassen går raskere, det blir mindre søppel, og det kreves færre kjøretøy for å fjerne avfallet. Arbeidet for en bedre og grønnere byggeplass pågår kontinuerlig.

Dampsperren vår Reflex 110 erstatter til eksempel inntil 30 mm isolasjon som inntrukket dampsperre, og reduserer dermed både avfall og behov for transport. Vindsperren FireSmart UV reduserer avfallsvolumet med mer enn 90 prosent sammenlignet med platematerialer som gips. På en boligblokk betyr det at man sparer ca 50 tonn med avfall. Det må vi å være stolte av. Selv om vi fortsatt har en lang vei å gå for å sikre at vårt fotavtrykk blir mindre, beveger vi oss i riktig retning.  

Holdninger først, så handlinger 

Nå og i tiden fremover må vi ta bedre valg. Vi må bruke ressursene vi har tilgjengelig på en smartere måte. Smartere ressursbruk er egentlig ganske enkelt: Desto bedre kvalitet du velger, desto lenger er det til neste gang taket må byttes og/eller repareres. Derfor er rettesnorene smartere, bedre og lengre så viktig: Når du skal velge leverandør. Når det skal diskuteres materialer. Når arbeidsmetoder bestemmes. 

Bedre valg gir fasader som er pene og robuste – i mange tiår. Alle prosjekter på nye og gamle bygg bør måles på mindre utslipp og smartere ressursbruk. Det er kritisk for miljøet, og smart for lommeboka over tid. Det er vår plikt å alltid bli bedre, og dele kunnskap og beste praksis. Valgene vi tar i dag skal vi leve med i veldig mange år.

 

Beslutninger i byggebransjen tas for raskt

BMI baserer seg på kunnskap, erfaring og innovasjon når vi utvikler løsninger. Beslutninger om bygg som tas for raskt, og kun basert på hvilken løsning som blir billigst på kvitteringen, fører til tak som må byttes om få år. For å bygge smartest mulig i dag og for fremtidens generasjoner, må effekten av løsningen som velges veie tyngre enn prislappen. 

Takpartneren vår Romerike Tak og Membran sier heller nei takk til en jobb enn å jobbe med løsninger de ikke kan stå inne for selv. Slike holdninger sikrer tak som varer lengst mulig, og baner vei for endringer i byggenæringen. Og slike holdninger vil vi ser mer av. Vi skal være en aktør som støtter og inspireres av de som tør å tenke grønnere og er bevisste på sitt ansvar. Sammen kombinerer vi det som er viktig med det som er riktig.

 

 
 

Slik jobber vi for en mer miljøvennlig næring

To taktekker i verneutstyr på tak
Mantraet er kvalitet, punktlighet og god service

Romerike Tak og Membran nekter å jobbe for entreprenører og privatpersoner som ikke velger den beste kvaliteten for bygget. Slik bidrar de til holdningsendringer og langvarige bygg.

ansatte rogne
Å være ansvaret bevist

I Valdres driver BMI (Icopal & Zanda) Norges eneste underjordiske skifergruve. I Valdres driver BMI (Icopal & Zanda) Norges eneste underjordiske skifergruve. Ressursene brukes for å lage pene tak med lang levetid.

produskjonslinje
Smartere produksjon av lokal takstein

På BMIs fabrikk i Årdal produseres en av Norges sterkeste takstein med «ureiste» materialer. Fabrikken jobber kontinuerlig for å minimere miljøfotavtrykket sitt.

to ansatte i verneutstyr på tak
Beslutninger i byggebransjen tas for raskt

Smarte valg som gir det mest kostnadseffektive bygget krever mer enn kunnskap om hva som står på prislappen. Mer kunnskap på tvers av fagområder er nøkkelen til bedre beslutninger for bygg, mennesker og miljø.