Ventex Supra

Ventex Supra fra Icopal er et diffusjonsåpent undertak, som vil si at det slipper damp ut fra bygget. Produktet fungerer som både undertak og vindsperre i isolerte, skrå tretak med opplektet taktekning. Kombinert undertak og vindsperre er egnet i tak som isoleres kontinuerlig fra takfot til møne. Undertaket kan legges rett på sperrer, direkte på isolasjonen og krever ingen luftespalte. Produktet har fuktabsorberende filt på undersiden som kan mellomlagre opptil 0,6 kg. kondensvann per m2, og er dekket med PU-folie med PP-filt på oversiden.

SINTEF Byggforsk har gitt undertaket teknisk godkjenning for takvinkel ned til 10 graders takvinkel. Testene som er gjort av undertaket er gjennomført i Norge, og godkjenningen spesifiserer dermed at undertaket er tett ned til ti grader under norske værforhold. For montering på tak i værutsatte områder, og på tak med lavere fall enn 15 grader, anbefaler vi å bruke butylbånd under sløyfene. Undertaket leveres i 1,3 meters bredde for vertikal montering, og 1,45 meter med selvklebing for horisontal montering. Praktiske ruller kombinert med undertakets lave vekt gjør monteringen enkel og rask å gjennomføre. 

Dagens krav til tette bygg er strenge, og derfor er detaljløsninger som skal hindre luftlekkasjer og undertak som danner et vanntett sjikt viktig. BMI har utviklet godkjente detaljløsninger til Ventex Supra-systemet, noe som blant annet gjør tetting i overganger og gjennomføringer rundt piper enklere og tryggere.

Viktigste egenskaper

  • Fungerer som både undertak og vindsperre

  • Lav vekt, enkel å montere

  • Godkjent for takvinkel ned til 10 grader

  • Ventex Supra-systemet sikrer sømløs montering

Ingen resultater