Ventex Premium Undertak

Ventex Undertak Premium er førstevalget for deg som aldri kompromisser på kvalitet, og som vet at kvalitet ved innkjøp lønner seg i lengden. Produktet fungerer som kombinert undertak og vindsperre, og legges direkte på sperrene. Tidligere het dette undertaket Ventex Supra, og det har vært en favoritt på markedet i over 20 år. Undertaket er: 

  • Markedets mest robuste diffusjonsåpne undertak

  • Testet for vindstyrke opptil orkan

  • Bygd opp med TPU-film som gir den beste motstand mot kjemikalier og god aldringsbestandighet

  • Fuktadaptiv TPU-film som transporterer fukt raskere ut av konstruksjonen jo større fuktpåvirkning den får

Ventex Undertak Premium har to klebekanter, og er bygget opp i tre lag. Membranen består av diffusjonsåpen monolittisk TPU-film, belagt med kraftig nonwoven PP-filt på oversiden og tykk kondensabsorberende filt på undersiden som opptar og mellomlagrer kondens grunnet luftlekkasjer i dampsperren og byggfukt. Den diffusjonsåpne TPU-filmen transporterer kondensen effektivt og raskt ut av konstruksjonen på grunn av sin gode fuktadaptive egenskap.  Filten kan mellomlagre opptil 600 gram kondensvann per kvadratmeter. Duken har svært høy strekkstyrke, noe som gjør at det tåler store bevegelser, beskytter mot gjennomtramp og tetter bedre rundt spikere. Produktet er i tillegg lett i vekt, noe som sikrer at monteringen går raskt. 

Undertaket kan legges vertikalt eller horisontalt og på takfall ned til 10 grader. Det brukes som kombinert undertak og vindsperre for isolerte skråtak med opplektet, luftet taktekking. Ventex Undertak Premium kan også benyttes på tak med taktro av rupanel hvor loftrommet skal fullisoleres fra innsiden. 

Viktigste egenskaper

  • Lengst levetid, høyest kvalitet

  • 30 års systemgaranti

  • Teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk

Filter

Ingen resultater