Undertak

Undertaket er viktig for at taket skal fungere slik det skal, og kvaliteten på undertaket er kritisk for å hindre at vann og fukt trenger inn i takkonstruksjonen.
BMI-Norge-Produkt-Icopal-Ultra-D-på-tak

Undertaket forlenger byggets levetid. Det er derfor svært viktig at undertaket varer like lenge som primærtekkingen, slik at taket varer lengst mulig og har de beste forutsetningene for å holde bygget tørt og trygt. Det er spesielt viktig i et klima som preges av mer og mer nedbør og ekstremvær. Undertakets viktigste oppgave er å beskytte takkonstruksjonen selv om det skulle komme inn vann i form av regn eller snø. Undertaket fanger opp vannet og leder det ned i takrennen. Samtidig fanger undertaket opp kondens som dannes på undersiden av takstein og takplater på grunn av temperaturforskjellen på over- og undersiden. 

Diffusjonsåpent og diffusjonstett undertak

Det finnes flere typer undertak, og vi skiller gjerne mellom diffusjonsåpne og diffusjonstette. Diffusjonsåpne undertak slipper damp ut fra bygget. Diffusjonstette gjør ikke det, og krever derfor at det er god luft mellom isolasjonen og undertaket. For å velge riktig undertak må man vurdere taktekkingen og hvordan takkonstruksjonen er bygd opp. Av diffusjonstette varianter tilbyr BMI det ekstra sterke og robuste Super D og det moderne og lette Ultra D. I den diffusjonsåpne kategorien finnes Ventex Supra og Divoroll. Du kan lese mer om de ulike typene lenger ned på siden. 

Opptil 40 års systemgaranti

BMI gir opptil 40 års systemgaranti på våre beste systemer bestående av undertak, takpanner, underlagsbelegg og vindsperrer. Gjelder når Super D eller Ultra D kombineres med AeroDek ståltakpanner. Vi gir opptil 30 års systemgaranti når takstein av tegl eller betong brukes med Super D, Ultra D eller Ventex Supra.


Viktigste egenskaper: 

  • Forlenger takets levetid

  • Anerkjente og velprøvde undertak fra markedsledende leverandør

  • 6 ulike undertak for alle typer tak

  • Opptil 40 års systemgaranti Finn en forhandler

Har du spørsmål eller er forberedt på å kjøpe et av våre produkter? Vi har forhandlere over hele Norge som hjelper deg med tilbud, ekspertise og råd.

Finn en forhandlerProdukter