Tettesystemer fra BMI

Våre komplette systemer for tette bygg tilfredsstiller strenge krav, og er tilpasset et tøft, nordisk klima.
BMI-Norge-Miljøbilde-tøft-klima
Del:

De tekniske kravene til tette bygg er strenge i byggeforskriftene. Derfor er det viktig å ha fokus på gode detaljløsninger som hindrer luftlekkasjer. Ofte er det de små detaljene som byr på de største utfordringene, som gjennomføringer mellom tak og vegg. BMI har solide tettesystemer som gir tette, trygge bygg.

Våre tettesystemer

 • Icopal Total

 • BMI Tettesystem

Icopal Total

BMI Icopal Total er et komplett tettesystem for bygget, med produkter for både de største og minste flatene. Tettesystemene er designet for å passe sammen med alle våre produkter, slik at du får en helhetlig løsning for tette bygg. Vi har velkjente og velprøvde produkter som Ventex Supra og Divoroll Top RU, samt Windbreak og Primex vindsperrer. I tillegg har vi hele spekteret av detalj- og tilbehørsprodukter. Bedre for miljøet. Både ute og inne. Du unngår unødig varmetap ved å redusere luftlekkasjer i et bygg til et minimum. Over tid fører dette til reduksjon i energibruken, og større fordeler for miljøet. Samtidig blir innemiljøet mer behagelig og stabilt.

Icopal Ventex Supra eller Divoroll Top RU fungerer som kombinert undertak og vindsperre, og legges direkte på sperrene. Produktene er godkjent av SINTEF Byggforsk, og er testet for å tåle alle aktuelle belastninger under norske forhold. Brukes med tilbehør: 

 • Rørmansjett: Med selvklebende butylkrave.

 • Kilrennebeslag: Kilrenne underbeslag 2500 i plast.

 • Icoflex PE Butylbånd: Selvklebende bånd med kreppet polyetylen.

 • Flexiroll: For sikker tetting rundt gjennomføringer på undertak.

 • Klemlist: Klemlist med skruer. 

 • Universaltape FT: Brukes ved forsegling av overganger og gjennomføring i vindsperresjikt på yttervegger og tak, samt på dampsperre innvendig.

 • Dobbeltsidig Butyl-tape: Dobbeltsidig tape til skjøter i vindsperre- eller dampsperresjikt, og som Sløyfebånd på forenklet undertak

 • Kombi kassekrok med lufting og lufterør: Sørger for ekstra innluft til undertak. Lufterør tetter mot større insekter og fugler.

 • Rør og gjennomføringsmansjett: Polypropylenmansjett for gjennomføringer i undertak.

 • Butyl fugemasse: Skinndannende, ikke-herdende fugemasse.

 • UV- og undertakstape: Til reparasjoner av eventuelle skader på UV-vindsperre og diffusjonsåpne undertak som Ventex Supra og Divoroll.

Icopal Windbreak vindsperre er en diffusjonsåpen vindsperre som tilfredsstiller alle krav til dampåpenhet, lufttetthet og vanntetthet. Monteringen skjer raskt med et minimum av skjøter. Icopal Windbreak er designet og testet for å tåle alle aktuelle belastninger under norske forhold, og er godkjent av SINTEF Byggforsk.  Brukes med tilbehør:

 • Universaltape FT: Brukes ved forsegling av overganger og gjennomføring i vindsperresjikt på yttervegger og tak, samt på dampsperre innvendig.

 • Butyl-tape: Dobbeltsidig tape til skjøter i vindsperre- eller dampsperresjikt. 

 • Rørmansjett: Med selvklebende butylkrave. 

 • Musebånd: I aluminium. Hindrer at mus kommer inn i veggen.

 • Svillemembran: Asfaltmembran med 1 eller 2 vindsperre-vinger. Leveres også med radon-flipp.

 • Avstivningsstag: Til vindavstiving i bindingsverk. 


Primex Vindsperre er en diffusjonsåpen, vindtett og vannavvisende vindsperre. Produktet oppfyller alle krav til dampåpenhet, lufttetthet og vanntetthet for ferdig montert vindsperre. Med Primex etasjehøy vindsperre begrenses skjøtene til et minimum, og det gir en effektiv montering og fremdrift.  Brukes med tilbehør:

 • Universaltape FT: Brukes ved forsegling av overganger og gjennomføring i vindsperresjikt på yttervegger og tak, samt på dampsperre innvendig.

 • Butyl-tape: Dobbeltsidig tape til skjøter i vindsperre- eller dampsperresjikt. 

 • Rørmansjett: Med selvklebende butylkrave. 

 • Musebånd: I aluminium. Hindrer at mus kommer inn i veggen.

 • Svillemembran: Asfaltmembran med 1 eller 2 vindsperre-vinger. Leveres også med radon-flipp.

 • Avstivningsstag: Til vindavstiving i bindingsverk. 

Monarperm FireSmart-UV Vindsperre er en vindsperre som brukes under spaltekledning i yttervegg. Produktet er utviklet for å tåle påkjenninger fra sollys, vind og regn over tid. Kan benyttes på bygg der det er krav til bruk av brannhemmet vindsperre. Brukes med tilbehør: 

 • Rørmansjett: Med selvklebende butylkrave. 

 • UV-Vindsperre-tape: Til reparasjoner av eventuelle skader på UV-Vindsperre og diffusjonsåpne undertak som Ventex Supra og Divoroll.

 • Butyl-tape: Dobbeltsidig tape til skjøter i vindsperre- eller dampsperresjikt. 

 • Butyl fugemasse: Skinndannende, ikke-herdende fugemasse.

 • Klemlist: Med skruer.

 • Svillemembran: Asfaltmembran med 1 eller 2 vindsperre-vinger. Leveres også med radon-flipp.

BMI Dampsperre monteres etter at isolasjonen er på plass, og skal plasseres innvendig på den varme siden av yttervegg og tak. Dampsperren er aldringsbestandig og UV-stabilisert, og har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Brukes med tilbehør: 

 • Butyl fugemasse: Skinndannende, ikke-herdende fugemasse.

 • Butyl-tape: Dobbeltsidig tape til skjøter i vindsperre- eller dampsperresjikt. 

 • Rørmansjett: Selvklebende.

 • Universaltape FT: Brukes ved forsegling av overganger og gjennomføring i vindsperresjikt på yttervegger og tak, samt på dampsperre innvendig.

 • Icoflex PE Butylbånd: Selvklebende bånd med kreppet polyetylen.

 • IcoCorner dampsperrehjørne: Innvendig og utvendig.

Radonsperrene fra BMI er utviklet for norske forhold, og gir effektiv beskyttelse mot radon. Velg mellom Icopal Base Radonsperre, Blackline 1000 Radonsperre, RMA 1200 Radonsperre, RMB 400 Radonsperre og RUS 300 Radonsperre. Brukes med tilbehør: 

 • Easi Pour Radonbønn: For utlufting av radon fra byggegrunn. Brukes sammen med ø 110 mm eller ø 75 mm PVC-rør. En brønn dekker omtrent 200 m2 byggegrunn. 

 • Easi Pour Radon brønnlokk: ø 110 mm stuss med gasstett lokk. For avslutning i tekniske rom.

 • Radonbrønn V og I: For utlufting av radon fra byggegrunn. Radonbrønn V (villa) dekker inntil 200 m2 byggegrunn. Radonbrønn I (industri) dekker inntil 500 m2 byggegrunn. Dette må beregnes av RIB.

 • Easi Pour Radon tettemasse: Flytende tettemasse for tetting rundt en eller flere gjennomføringer. Må oppbevares og anvendes over 5°C.

 • Easi Pour Forskaling: Selvklebende bånd av PE-skum. Brukes sammen med Easi Pour Radon tettemasse som forskaling.

 • Icopal Radonmansjett: Gummimansjett for ulike rørdimensjoner. 

 • IcoCorner Radonhjørne: Forsterkning av inn- og utvendige hjørner. Monteres med Fonda Fugemasse og Elotene.

 • Icopal Multitape Butyl: Tape for skjøting av radonmembraner, hjørner og gjennomføringer. Kan brukes ned mot ÷5°C.

 • Tape Geobutyl: Klebebånd av butyl for tetting av omleggsskjøter.

 • Icopal Butyl Fugemasse: Butyl fugemasse for tetting av ulike radonprodukter.

 • Icopal Svillemembran m/ radonflipp: En vinge vindsperre og en vinge radonsperre

 • Klemlist stål for radon og pvc: For klemming mot eksisterende vegger.

BMI Tettesystem

BMI Tettesystem består av tape og mansjetter for mange ulike underlag. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk. Tettesystemet er testet på bestandighet og hefteegenskaper på mange overflater i bygg og tak.

Underlaget hvor systemet brukes skal være bestandig og rent for støv, skitt og fett. Det skal ikke være strekk i klebeflaten etter montering. Tapene er ikke egnet for å holde sammen emner hvor klebeflaten utsettes for kontinuerlig belastning.

Her finner du fullstendig monteringsanvisning av BMI tettesystem

Bruksområder

Icopal Universaltape FT brukes til forsegling av overganger og gjennomføringer i vindsperresjikt på yttervegg og tak, samt på dampsperre innvendig. Tapen hefter svært godt mot overflater som: 

 • Icopal Windbreak vindsperre (polypropylen)

 • Dampsperre

 • Ubehandlet tre

 • Malt tre

 • GUX gips

 • Standard gips

 • Asfaltimpregnerte trefiberflater

Produktet er fleksibelt, og består av akryllim. Tapen leveres i bredde 50 mm, 70 mm og 100 mm. Lengde er 22,8 m. 

50 mm leveres med hel eller delt (15/35) avrivbar folie. 70 mm og 100 mm leveres med delt avrivbar folie (30/40 og 50/50). 


Icopal Rørmansjett brukes til tetting av rørgjennomføringer på overflater av: 

 • Icopal Windbreak vindsperre (polypropylen)

 • Icopal Dampsperre

 • Asfaltimpregnerte trefiberflater

Produktet består av en selvklebende krave med akryllim. Leveres i dimensjoner fra Ø 8 mm til 110 mm.

Icopal Butyltape brukes som en dobbeltsidig tape i skjøter på vindsperre og dampsperre. Produktet leveres i dimensjon 1x30 mm, og lengde 20 mm.

Del: