Kvinnedagen - en feiring av mangfold og styrke

I en verden hvor mannsdominans fortsatt er fremtredende i mange yrker, tar vi stolthet i å fremheve og feire de utrolige kvinnene som ikke bare bidrar til vår suksess, men også bryter ned barrierer og leder veien mot et mer inkluderende arbeidsmiljø.
Kine Icopal Tak

Hos oss er mangfold og like muligheter ikke bare slagord; de er grunnleggende verdier som vi lever etter hver dag. Vi er glade for å dele historiene til to inspirerende kvinner, Gro og Louise, som med sin besluttsomhet og hardt arbeid, utfordrer normene og viser at kjønn ikke definerer en persons evne til å lykkes i noen bransje.

Utforsk

Møt Gro, vår engasjerte Project Secretary

Møt Gro, vår engasjerte Project Secretary innen Installasjon, basert i Stavanger.

Gro

Hva motiverte deg til å velge en karriere innen takbransjen, og har du møtt noen spesielle utfordringer som kvinne i denne mannsdominerte bransjen?
Min karrierevei i takbransjen begynte ved A/S Fjeldhammer Brug i Stavanger i 1975, hvor jeg opprinnelig søkte jobber innen handel og kontor. Etter å ha blitt ansatt, jobbet jeg først i veiavdelingen, hvor vi var to kvinner. Min rolle skiftet til takavdelingen i 1997, en utvikling som reflekterte min karriereprogresjon mer enn en spesifikk interesse for takbransjen.

Som mor har jeg satt pris på firmaets tilrettelegging, med en 60% stilling og fleksible arbeidstider tilpasset barnehagelevering og -henting, spesielt gitt den tids begrensede foreldrepermisjon. Det å jobbe i en mannsdominert bransje har ikke vært en utfordring for meg, takket være et inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter og respekterer bidrag fra alle ansatte.

Hvordan er samholdet og støtten blant kollegaene dine, og har du en mentor eller rollemodell i bransjen?
Miljøet blant kollegene er godt, preget av humor og selvironi, samt evnen til å ta opp alvorlige temaer. Vi samarbeider effektivt, lytter til hverandre og lærer uavhengig av kjønn. Selv om jeg ikke har en spesifikk mentor eller rollemodell, setter jeg pris på de varierte perspektivene alle bringer til bordet, noe som fremmer vår evne til problemløsning og personlig utvikling.

Hva er dine fremtidsambisjoner i takbransjen, og hva vil du råde andre kvinner som vurderer en lignende karrierevei?
Selv om jeg er etablert i takbransjen, erkjenner jeg at det kanskje ikke er mer å strekke etter for meg innen taktekking. Men jeg håper kvinner ser mulighetene her, inkludert å jobbe seg opp til lederposisjoner. Mine egne ambisjoner er å jobbe til jeg er 70 og overlevere mine oppgaver på en god måte. For andre kvinner som vurderer denne karriereveien, oppfordrer jeg til å utforske alle muligheter bransjen tilbyr.

Møt Louise, taktekkerlærling i Oslo

"Som 17-åring er jeg stolt over å være en del av takbransjen."

Louise

Hva motiverte deg til å velge en karriere innen takbransjen, og har du møtt noen spesielle utfordringer som kvinne i denne mannsdominerte bransjen?
Jeg valgte takbransjen etter å ha oppdaget at et vanlig klasseromsmiljø ikke passet for meg, og jeg ønsket å prøve noe helt nytt. Pappas erfaringer i takbransjen motiverte meg til å utforske taktekking. En utfordring har vært å lære effektive teknikker for å håndtere tungt utstyr. Selv om det noen ganger kan være krevende, hjelper det å ta pauser og så fortsette med arbeidet.

Hvordan er samholdet og støtten blant kollegaene dine, og har du en mentor eller rollemodell i bransjen?
Samholdet og støtten jeg opplever fra mine kolleger er veldig god, og de bidrar til å gjøre arbeidsdagen bedre gjennom sin hjelpsomhet og forståelse. Pappa er min rollemodell og mentor i takbransjen, da han har vært en viktig støtte og læremester for meg siden jeg startet.

Hva er dine fremtidsambisjoner i takbransjen, og hva vil du råde andre kvinner som vurderer en lignende karrierevei?
I fremtiden ser jeg for meg en rolle innen HMS eller HR i takbransjen. Selv om jeg trives med arbeidet på taket, er jeg åpen for å utforske andre områder innen bransjen. Jeg oppfordrer andre kvinner til å vurdere yrker i mannsdominerte felt, ettersom kvinner kan prestere like godt som menn i disse yrkene. Som 17-åring er jeg stolt over å være en del av takbransjen.

Kvinnedagen 8. mars: En milepæl for å anerkjenne kvinner i alle yrker

Kvinnedagen 8. mars står som en global anerkjennelse av kvinnenes kamp for like rettigheter, inkludert retten til å arbeide under rettferdige og like vilkår. Denne dagen minner oss om viktigheten av å bryte ned de gjenværende barrierene for kvinner i arbeidslivet, spesielt i mannsdominerte yrker. Det er en dag for å reflektere over de fremskritt som er gjort, samtidig som det gjenkjenner kampen som fortsatt pågår. Ved å løfte frem historiene til kvinner som Gro og Louise, bidrar vi til å lyse opp veien for fremtidige generasjoner av kvinner som ønsker å trå inn i alle yrker med tillit og like muligheter.

Feiringen av Kvinnedagen gir oss en anledning til å sette ekstra fokus på betydningen av å støtte kvinner i alle deres bestrebelser og erkjenne deres uvurderlige bidrag i alle sektorer av samfunnet. Det er et kall til handling for alle, uavhengig av kjønn, til å arbeide for et mer likestilt samfunn hvor alle har de samme mulighetene til å oppnå sine mål og drømmer.