Forenkler konsernstrukturen i BMI Norge

Del:

Siden fusjonen mellom Braas Monier og Icopal i 2018 har den norske delen av virksomheten vært delt i flere forskjellige aksjeselskap. Fra september 2020 er merkevarer som Icopal, Zanda, Monier og AeroDek samlet i én og samme juridiske enhet.

- For våre kunder og partnere har dette ingen praktisk betydning. Endringen skjer for å forenkle driften. Det påvirker ingen avtaler eller relasjoner, sier Andreas Fritzsønn, administrerende direktør i BMI Norge AS.

Handelsvirksomheten samles i BMI Norge AS, takentreprisevirksomheten forblir i IcopalTak AS, og produksjonen flyttes til BMI Produksjon Norge AS.

- Produksjonsvirksomheten er da vår skifergruve i Valdres og fabrikken som produserer betongtakstein i Årdal, sier Fritzsønn

Del av en større endring

For BMI-konsernet har de siste årene vært preget av store endringer etter fusjonen mellom Braas Monier og Icopal i 2018.

 

- Vi har endret navn på enkelte av de mest kjente merkevarene i byggebransjen, vi har satt inn en ny ledergruppe, og jobber iherdig med å sikre at BMI Norge tar en lederposisjon i markeder som er preget av store og fundamentale endringer, sier Fritzønn.

 

Forenklingen i driften skal gjøre det enklere å forholde seg til våre ulike enheter.

 

- Vi antar at dette oppfattes positivt internt og eksternt, sier Fritzsønn.Endringen medfører riktignok små endringer i våre rutiner for mottak av fakturaer fra våre
leverandører. Dette er kommunisert direkte til virksomhetene dette gjelder.

Presse


Om BMI Group
BMI Group er Europas største produsent av systemer til flate og skrå tak. Selskapet ble etablert ved en sammenslåing av Braas Monier og Icopal. Selskapet har drift i over 40 land, 130 fabrikker og produksanlegg, 9600 ansatte og en årlig omsetning på over 18,4 milliarder NOK. Konsernets eiere Standard Industries eier også GAF som er Nord-Amerikas ledende produsent av tak- og vanntettingsløsninger. I Norge er BMI mest kjent for merkevarene Icopal, Zanda, Monier og AeroDek

Kontakt kundeservice.no@bmigroup.com

Del: