Viktige valg før valget

Det flate taket trenger gode beslutninger, både for generell beskyttelse og om det skal brukes til ulike smarte formål. Som en av Norges største aktører innen tekking av flate tak, vet BMI hvor viktig det er med god planlegging før valgene tas.
BMI-Norge-miljøbilde viktige valg for valget
Del:

Materialvalgene må vurderes nøye når taket brukes som terrasse, hage eller har andre funksjoner som bidrar til at mennesker går og oppholder seg på taket. Hvilke materialer som velges av både membraner, isolasjon og dampsperre kan ha mye å si på livslengden, og om man får problemer med taket, sier Vidar Jacklin, teknisk direktør i BMI.

– Jeg har sett nok eksempler på at valg av hvor i sjiktene membran legges, hvilken tekning og isolasjon som er valgt gjør at taket blir ubrukelig. Og ikke minst at det begynner å lekke inn i dyre leiligheter eller kontorlokaler fordi sluk, renner og andre installasjoner ikke er dimensjonert eller utført riktig, sier Jacklin.

Ønsker du gratis råd fra landets dyktigste takeksperter? Klikk

Billigst med kvalitet

Jacklin har i mange år registrert en uheldig trend der lavest mulig pris har trumfet hensyn til kvaliteten på byggets viktigste fasade. Dette har ført til mange eksempler med tak som har fått alvorlige skader etter kun få år. Jacklin mener at byggeiere og entreprenører må snu denne praksisen, og heller velge systemer og systemer som gir det beste resultatet og laveste totaløkonomien over tid.

- Det er ikke lett i en anbudsprosess å forsvare ovenfor byggherre, og de som prosjekterer, at løsninger som kan koste opptil 50 prosent mer er det billigste gjennom takets levetid. Det stiller krav til tak-kompetanse hos innkjøper, sier han.

Prioriterer feil

Et annet moment Jacklin trekker inn i denne sammenheng, er garantiordningene det opereres med.

- Regelverket rundt garantier på bygg er altfor «snille», når det kommer til entreprenøren. Entreprenøren står ansvarlig for bygget i bare fem år. Det mener vi kan være en økonomisk driver for en del valg av produkter og løsninger, tak inkludert, sier han.

Korte garantier fører til at taktekking må byttes langt oftere enn det som burde være nødvendig.

- Gode takprodukter- og systemer har mye lenger levetid enn mange tror. Dette betinget at det utføres årlige inspeksjoner og vedlikehold av taket slik at byggeier ikke får noen overraskelser.

Når bare 1-2 prosent av kostnadene for et nytt bygg går til taket, er det lett å tenke at valgene som er gjort i noen tilfeller kunne spart byggeier for både kostnader og tid.

- Bruk en halv prosent mer av kostnadene på riktig oppbygd og riktig tekket tak, og sett opp en avtale om oppfølging og vedlikehold av taket. Da kan du få et tak til å vare i minst 30 år, gjerne opp til 50, sier Jacklin og deler følgende råd med de som skal investere på toppen av bygget:

  • Tenk på hva taket skal brukes til. Skal det anlegges takterrasse, grønne lunger med beplanting og kanskje plen? Skal det installeres tunge ventilasjonsanlegg eller andre installasjoner på taket? Alle slike faktorer spiller inn på hvilke materialer som velges av både membraner, isolasjon og tekning.

  • I et stadig barskere klima må bygg dimensjoneres til å lede vann bort fra taket og bygningen, og valg av renner, sluk og løsninger for å fordrøye vannet må det tas stilling til på prosjektstadiet.

  • Hvem skal gjøre jobben? Selv om alle de riktige valgene er tatt i prosjekteringen er de som skal utføre jobben også viktig. Om tekkingen legges feil, overganger og sluk ikke installeres riktig eller andre valg ikke gjøres etter planen ser du fort at det kan gå galt. Velg faglærte taktekkere med dokumentasjon og referanser.

  • Sett opp en plan for forvaltning, drift og vedlikehold. Ha en avtale med fagfolk som regelmessig kommer for å ta en sjekk av taket, samt følger opp installasjoner og gjennomføringer. Fanges et problem, en lekkasje eller annet opp tidlig blir følgeskadene ofte mye mindre.

Vil du vite mer? her kan du finne tips og inspirasjon

Del: