Viktig med vedlikeholdsavtaler for flate tak

Vedlikehold og fortløpende reparasjoner av flate tak forhindrer dyre overraskelser. BMI Norge tilbyr service- og vedlikeholdsavtaler som gjør dette enkelt.
BMI-Norge-Miljøbilde Icopal asfalt takbelegg inspiserer
Del:

Sikre taket over lang tid

Flate tak er billige å vedlikeholde, dyre å reparere.

Service- og vedlikeholdsavtaler sikrer at taket tåler stadig mer vær over lengre tid.

BMI Norge er Nordens mest erfarne og verdens største aktør på løsninger for å sikre at bygg forblir tette, med særlig fokus på taket. Dette gjelder for både næringsbygg og for vanlige hus. Selskapet har lansert en ny tjeneste i form av service og vedlikeholdsavtaler for flate tak, der eiendomseiere og forvaltningsansvarlig er blinket ut som hovedmålgruppen. BMI Norge tror det er et stort marked for en slik tjeneste fordi taket er den delen av bygget man gjerne har minst kontroll på, og de færreste har fagkunnskapen eller spesialverktøyene til å avdekke underliggende feil og mangler.

Kunnskap om tilstanden på taket og råd om smart vedlikehold fjerner bekymringer for uforutsette større kostnader og ubehagelige fuktige overraskelser

- Elisabeht Offerdal i IcopalTak.

Service- og vedlikeholdsavtale?

En service- og vedlikeholdsavtale for taket løser utfordringer før de blir problem. Flate tak er billige å reparere, men dyre å bytte. Derfor er det mye bedre totaløkonomi i å fikse utfordringer lenge før de blir store kostbare problem.

Avdekker skader før de blir problem

Tjenesten skal gi byggeier trygghet og lavere kostnader over tid, vedlikeholds- og driftsansvarlig får kunnskapen som gir smartere beslutninger.

- Tak som virker tette kan kreve utbedringer før utfordringer blir problem. Det sikreste med fuktskader er at jo lengre de får bre om seg, desto mer kostbare og farlige blir de, sier Offerdal.

BMI Norge anbefaler en inspeksjon i året for tak med tekking som er under seks år. For tak som er eldre enn seks år, er det høyst fornuftig med inspeksjoner hver høst, og hver vår. Ved mistanke om skader eller særlig slitasje kan det være klokt med ekstra befaringer. Jevnlige inspeksjoner gir tryggere tak som holder lenger, færre bekymringer og lavere kostnader.

- Fravær av negative overraskelser på taket forårsaket av slitasje over tid gir større avkastning på investeringene i egen eiendomsmasse, sier Offerdal og legger til at dette er viktige bekreftelser på at man møter alle lover, krav og regler på taket

Etter hver inspeksjon mottar man en tilstandsrapport som dokumenterer tilstanden på taket.

Erfarne fagspesialister

BMI Norges fagfolk har lang erfaring med å inspisere og dokumentere tilstanden på flate tak. De følger en standard basert på erfaringer og kunnskap høstet fra titusenvis av næringsbygg over hele landet. De har solid utdannelse innen taktekking, har jobbet som utførende spesialister mange år, har gjennomført alle relevante kurs og opplæringer, og er sertifisert innen sikkerhetsutstyr.

Offerdal forteller at hun ofte besøker tak som er i vesentlig dårligere forfatning enn vedlikeholds- ansvarlig har vært klar over.

– Mange reparasjoner blir kostbare og omfattende fordi man ikke har reparert småskader i tide.

Beskytter og bevarer verdier

– «Ute av syn, ute av sinn» er en kostbar holdning. Alle som har kjøpt ny bil vet at det lønner seg å følge service-intervallene. Slik er det også med taket. Det er uomtvistelig at en vedlikeholdsavtale er smart for å beskytte og bevare sine verdier, sier Offerdal.

På taket kan større skader fort medføre mange millioner kroner i utbedringer. Kan man ikke dokumentere rutiner for vedlikehold, er det lite realistisk å forvente at forsikringsselskapet er medgjørlig.

– Oppdager man derimot skadene tidlig, kan reparasjonene fort beløpe seg til mindre summer som knapt merkes på driftsbudsjettet, sier Offerdal. Faktisk er hun så trygg på innholdet i tjenesten at hun lover bort en gratis befaring til de som er usikre på taket på næringseiendommen.

– Kontakt oss gjerne, vi kommer gjerne og deler råd, avslutter Offerdal.

Del: