Trygghet for næringsbygget

En service- og vedlikeholdsavtale for taket løser utfordringer før de blir problem.
BMI-Norge-miljøbilde trygghet for nringsbygget
Del:

Robuste tak er en forutsetning for å hindre fukt og lekkasjer, og påfølgende kostbare reparasjoner. 

- På taket kan større skader fort medføre mange millioner kroner i utbedringer. Kan man ikke dokumentere rutiner for vedlikehold, er det lite realistisk å forvente at forsikringsselskapet er medgjørlig, sier Vidar Jacklin, teknisk direktør i BMI. Han er en av landets mest erfarne takeksperter.

Oppdager man derimot skadene tidlig, kan reparasjonene fort dekkes av vedlikeholdsavtalen eller beløpe seg til mindre summer som knapt merkes på driftsbudsjettet. 

- For de som eier et næringsbygg er det bedriftsøkonomisk uklokt ikke å ha ryggdekning, sier Jacklin.

Service- og vedlikeholdsavtale?

En service- og vedlikeholdsavtale for taket løser utfordringer før de blir problem. Flate tak er billige å reparere, men dyre å bytte. Derfor er det mye bedre totaløkonomi i å fikse utfordringer lenge før de blir store kostbare problem.

Skader til 5 milliarder

Taket er den mest skadeutsatte delen av bygget. Derfor bør alle som eier, eller drifter og forvalter et næringsbygg ha enkel tilgang på ekspertkunnskap. 

- Det å forutsette at taket er tett og i forskriftsmessig stand kan være en kostbar feil. Smarte eiere og forvaltere av eiendommer setter proaktivt vedlikehold i system fra først stund, sier Jacklin. 

Når ansvaret for forvaltningen overlates til kunnskapsrike takeksperter er man sikret:

  • Dokumentasjon på tilstanden til taket

  • Tak som er bedre enn krav og regler

  • Gode råd som forlenger takets levetid

  • Større lønnsomhet med proaktivt vedlikehold

I tillegg er det viktig for å begrense omfanget av det som er en av byggebransjens største kostnadsbomber: Byggskader koster hvert år opptil 15 milliarder kroner. Takskader står for en tredjedel av skadene. SINTEF fremhever at tre av fire tilfeller skyldes fuktpåvirkning.

- I ni av ti tilfeller er ikke forskrifter og leggeanvisninger fulgt, eller løsninger ikke dokumentert, sier Jacklin som påpeker at ettersyn fra eksperter er viktig for å unngå kostbare skader.

Dette gjøres på en inspeksjon

Service- og vedlikeholdstjenesten er bygget på den fremste kunnskapen om trygge og holdbare tak. Inspeksjonene følger en grundig metode med detaljerte sjekklister for å sikre at alle kritiske områder kontrolleres:

  • Alle takflater, sluk, renner og nedløp

  • En grundig sjekk etter lekkasjer

  • Termografisk fotografering av alle utsatte detaljer som kuldebroer, for å sjekke etter fukt under tekkingen og andre lekkasjeutsatte områder

  • Fuktmåling ved behov

  • Rengjøring av sluk, takrenner og nedløp. Fjerning av løv, kvist, mose og jord

  • Sjekk av sikkerhetssystemer på taket

- Standarden er basert på 140 års takerfaring og sikrer at man ivaretar alle lovpålagte krav og sikkerhetsregler, sier Jacklin.

Etter hver befaring mottar kundene en grundig rapport som dokumenterer tilstanden på taket. Kun de fremste ekspertene brukes for å levere på vedlikeholdsavtalene. 

- De har fagbrev i taktekking, og gjerne mer enn ti års erfaring fra yrket, påpeker Jacklin.

Fem år og fem millioner

I en artikkel i Aftenposten beskrives en ny vedlikeholdssatsning på norske kirker. For å få bukt med etterslepet på 13 milliarder kroner skal Riksantikvaren og Arbeidsorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) på en nasjonal service- og vedlikeholds-turne. Hensikten er å gjøre tilstandsvurderinger der særlig takflatene skal nøye granskes for feil. Målet er å fange opp utfordringer tidlig slik at vedlikeholdet kan planlegges og gjennomføres så billig og bra som mulig.


- En takstein som ligger feil i fem år, kan forårsake en vannskade innendørs som kan ende opp med å koste fem millioner kroner. Derfor handler det om å oppdage ting tidlig og utføre mindre forebyggende vedlikeholdsarbeider, sier fagdirektør Randi Moskvil Letmolie i KA til nevnte avis.


Slik oversikt gjør at vedlikehold kan settes bedre i system.


- Flate tak er billige å reparere, men dyre å bytte. Derfor er det mye bedre totaløkonomi i å fikse utfordringer lenge før de blir store kostbare problem. Det er et viktig grunnprinsipp i god eiendomsforvaltning, avslutter Jacklin.

Del: