Må taket byttes? Her er tegnene

Mange glemmer taket når de kjøper ny bolig eller pusser opp hjemme. Det kan fort bli dyrt. Her er tegnene på at taket bør byttes.
Bestill gratis takbefaring i dag!
Rekkehus i solnedgang med AeroDek Robust Plus
Del:

Det er flere faktorer som spiller inn for når taket bør byttes. Det er blant annet viktig å følge med på at taket ikke har skader i taksteinen, ståltakpannene eller shingelen, at beslag rundt detaljer som piper og vinkler er tette, og at undertaket er i god stand. 

Dette er fire tegn på at taket er modent for å byttes:

1. Taket er over 25 år

For å hindre unødvendige takbytter er det viktig at både primærtekkingen, undertaket og alle detaljer har like god kvalitet og levetid. Vi sier gjerne at det er lurt å sjekke tilstanden på taket når taket nærmer seg 30 år. Det er spesielt viktig dersom du har overtatt en bolig hvor du er usikker på hva slags produkter som ligger på taket. Ofte er primærtekkingen, for eksempel AeroDek ståltakpanner, helt i orden. Men det kan være skader eller mangler på undertaket, spesielt dersom undertaket er av dårligere kvalitet enn primærtekkingen. Du utelukker at fukt trenger inn i boligen ved å kontrollere taktro og undertak fra innsiden. 

2. Du ser skader eller misfarging på taket

Det finnes ulike typer tak, og tegnene på om det bør byttes eller ikke varierer. Første bud er dermed å bli kjent med hva slags type tak du har. Er det AeroDek ståltakpanner, shingel eller takstein? Hva slags undertak har du? Og når ble taket sist byttet? De mest synlige tegnene utenfra, er:

  • Ståltakpanner: Har du ståltakpanner som BMI AeroDek, er det først og fremst tilstanden på platene og ikke minst undertaket som avgjør om du burde bytte. Noen typer tak mister etter hvert lakken og ser stygge ut. Det kan bety at det er på tide på skifte taket. BMI AeroDek er designet for å se flotte ut i lang tid, og har opptil 40 års garanti.

  • Takshingel: Takshingel bør byttes dersom shingelen har løsnet på nedre leppekant, eller dersom mye av granulatet er borte. Granulat er de små steinene som dekker shingelen. 

  • Takstein av betong eller tegl: Om du har betong- eller tegltakstein er de klare for utskifting om du har mange skader på steinen, den er misfarget eller om undertak og detaljer er slitte. Inspirasjon til nytt tak!

3. Du sliter med fuktskader inne

Fuktskader inne bør få varsellampene til å blinke. Et tak som lekker er ofte grunnen til fuktskader eller råte inne under taket. Dette kan føre til store og dyre følgeskader, og bør derfor utbedres så raskt som mulig. Fuktskader som skyldes manglende vedlikehold av taket dekkes ofte ikke av forsikringen. Det er du som eier av boligen som er ansvarlig for å sikre nødvendig vedlikehold av taket gjennom hele takets levetid.  

4. Taket står ikke i stil med oppusset fasade

For mange er det viktig at hele boligen har et stilrent uttrykk, der vegger, vinduer, tak og tilbygg skal stå i stil med hverandre. Mange velger å bytte tak etter å ha endret farge på huset, skiftet vinduer eller gjort andre fasadeendringer. Et skrått tak har mye å si for boligens uttrykk, og et nytt og moderne tak kan bidra til å øke verdien på boligen. Det løfter helhetsinntrykket av boligen, og en eventuell ny eier slipper å tenke på takbytte de nærmeste tiårene. Husk at kvalitet og estetikk bør prioriteres likt. En profesjonell håndverker kan hjelpe deg med å velge riktig tak for din bolig. 

Bestill gratis befaring

Det kan være utfordrende å sjekke hele taket uten riktig utstyr og kompetanse. Taket er mer enn det vi ser med det blotte øyet. Under primærtekkingen ligger det viktige deler som undertak, sløyfer og lekter. Alt må spille på lag for at taket skal fungere som det skal. Hvis du ser tegn til at taket begynner å bli slitent eller opplever lekkasjer eller fuktskader inne, anbefaler vi å ta kontakt med en erfaren håndverker som kan ta en befaring. Håndverkerne vi samarbeider med er blant landets beste, og tar en grundig vurdering av takets tilstand. De vil også gi deg et uforpliktende tilbud på et nytt tak, og setter opp pris og tidslinje for prosjektet.  

Et godt alternativ for værharde strøk i Norge er ståltakpannene BMI AeroDek. De har vært en favoritt på norske hustak siden 70-tallet, og er nå Norges mest solgte ståltakpanner. Her kan lese mer om AeroDek og bestille en gratis uforpliktende befaring.Bestill gratis takbefaring

Jeg er huseier og vurderer å bytte tak. Jeg ønsker å bli kontaktet for en gratis takbefaring.

Del: