Med ferdig løftet og fordelt takstein er halve jobben gjort

Klypeløft

Klypeløft

En taksteinleveranse til en gjennomsnittlig norsk enebolig, med en takflate på 140 kvadratmeter, veier fort seks til syv tonn. Det er mye vekt og mange takstein som skal håndteres for håndverkeren, også med tanke på Arbeidstilsynets anbefaling om å unngå gjentatte løft på over 20 kilo.

Vi kan frakte de fleste ordrer direkte til byggeplass, løfter og fordeler takstein opp på taket med kranbil om ønskelig. For håndverkeren gir det både HMS- og kostnadsmessige fordeler.

Tenk HMS og spar ryggen

For oss er det viktig å få ned antall løft for håndverkeren. Kranløft er i så måte et godt bidrag til akkurat det. Det sparer håndverkeren for mye belastning og gir en tryggere vei til tett tak, forteller Jørgen Håland, distriktssjef i BMI.

Levering med kran foregår enten med pallegaffel eller taksteinsklype, avhengig av type takstein. Med pallegaffel kreves det tre personer på taket til å ta imot pallen og fordele steinen utover, men allerede der har man spart seg for flyttingen av syv tonn opp i høyden.

Er det snakk om Zanda-takstein, brukes det en spesiell taksteinsklype koblet til kranen. Det gjør jobben på taket enda enklere. Det kreves bare to personer for å motta steinen på taket, og sjåføren kan fordele steinen utover takflaten med klypen.

Med klypeløft løftes det opp ferdig fordelte pakker med 72 stein, i stedet for hele paller. Disse taksteinene kommer igjen i forpakning på fire. Det gjør pakkene veldig enkle og skånsomme for håndverkeren å håndtere, sier Håland.

Tid er penger

Den andre store fordelen er tids- og ressursbruken. Ved leveranse på bakkeplan, kan det gå med mye verdifull tid og ressurser på å fordele taksteinen på taket.

Ligger derimot forholdene på byggeplassen til rette for lastebil med kran, har du gode kort på hånden – ikke minst ved bruk av taksteinsklype, som gjør at det trengs bare to og ikke tre personer på taket for mottak:

Det sier seg selv at når lastebilen kommer til byggeplassen og løfter og fordeler steinen utover taket, sparer man mye tid og penger. I praksis kan håndverkeren være i gang med å legge takstein allerede før sjåføren har kjørt videre. Man sparer rett og slett et helt steg i prosessen, avslutter Håland.