Hvorfor er det viktig med garanti på taket?

Taket skal beskytte byggets innhold i mange år fremover. Icopal Pluss Garanti hjelper deg med de riktige valgene.
BMI-Norge-miljøbilde-Flatt tak tekket av Icopal
Del:

Taket skal beskytte byggets verdier

Sørg for kvalitet som varer.

Taket skal tåle store påkjenninger, som hardt vær og mye nedbør. Om du skal rehabilitere eller legge nytt tak står du overfor viktige valg som skal beskytte verdiene dine i mange år fremover.Mange byggeiere har ikke et bevisst forhold til hva som legges på taket, og opplever dessverre at det som hadde lave kostnader ved innkjøp, genererer høye kostnader når taket lekker og skader bygget. Det er grunnen til at Team Icopal setter fokus på kvalitet i både produkter og utførelse med sin Icopal Pluss Garanti.

Service- og vedlikeholdsavtale?

En service- og vedlikeholdsavtale for taket løser utfordringer før de blir problem. Flate tak er billige å reparere, men dyre å bytte. Derfor er det mye bedre totaløkonomi i å fikse utfordringer lenge før de blir store kostbare problem.

Derfor er garanti på taket viktig

Lavere kostnad over tid

Et tak som er tekket med solide produkter, av fagfolk, holder bygget tett. Blir det også jevnlig vedlikeholdt og skader utbedres før de får bredt om seg, slipper byggeier ubehagelige overraskelser og kostbare reparasjoner. Det gir bedre totaløkonomi og ikke minst forutsigbarhet.

Bærekraftig

Solide tak som vedlikeholdes kan ligge i minst 30-40 år før det må rehabiliteres. Er det valgt billigere og enklere løsninger, må taket i noen tilfeller byttes ut lenge før det. Hyppigere utskifting av tak gir mer avfall.

Kvalitet

At vi gir byggeier opp til 20 års garanti på taket, betyr at vi vet at taket er av høy kvalitet. Velges riktig produktsystem og tekkingen er utført av Team Icopal belønner vi de som tar kloke valg for bygget sitt. Taket skal tåle både barskere klima og påkjenninger i form av andre installasjoner og bruk av taket.

Sertifiserte tekkere

BMI Norge står som garantist for taktekking som dekkes av garantien, opptil 20 år. Alle garantibeviser vil bli registrert der. Garantien følger også bygget, ikke eieren. Det er også BMI Norge som står for opplæring og sertifisering av taktekkerne som utfører jobben. Rundt 30 Team Icopal-virksomheter rundt om i landet er sertifisert.Les mer om Icopal Pluss Garanti her.

Del: