Hvordan velge riktig byggmester

En grundig sjekk er viktig når du skal velge en byggmester eller håndverker til å utbedre taket. Her er 10 ting som burde være på plass
BMI-Norge-Miljøbilder-referanseprosjekt-Monier-KDN-6
Del:

En grundig sjekk er viktig når du skal velge en byggmester eller håndverker til å utbedre taket. Her er 10 ting som burde være på plass.

Her kan du finne en takpartner for ditt prosjekt!

Her er 10 punkter som sikrer at håndverker eller selskapet du velger er seriøse.

Å skifte tak er en stor investering. Når du endelig skal gjøre det er det viktig at du får et tak som har høy kvalitet, og beskytter hjemmet ditt i mange tiår fremover. Vårt første råd er å velge en seriøs håndverker eller byggmesterbedrift. Gjerne også noen som har erfaring med å legge nye tak. 

1. Sjekk at bedriften har riktig kompetanse

Sjekk via bransjeforeninger. En mesterbedrift skal være registrert på mesterbrev.no, samt på DIBK.no under «sentral godkjenning» dersom de oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

 

2. Sjekk referanser
Bruk nettsøk og få bedriften selv til å oppgi referanser. En dyktig bedrift har dette, og er ikke redd for å dele referansene sine.

 

3. Sjekk at bedriften er solid
En legitim bedrift har et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Du burde også sjekke at selskapet har et telefonnummer og en adresse som du kan nå dem på. For å kunne sikre at du enkelt får tak i bedriften i fremtiden, ved for eksempel reklamasjoner eller andre utbedringer, kan det også lønne seg å sjekke den økonomiske situasjonen. Det kan gi en pekepinn på hvor seriøse og ryddige de er. 

 

4. Beskriv prosjektet skriftlig – be om befaring
For at det ikke skal være noen misforståelser anbefaler vi å beskrive prosjektet skriftlig. Be gjerne også om en befaring, slik at bedriften kan se omfanget og eventuelt avdekke ytterlige utbedringer fra det du i utgangspunktet vil ha gjort. Dette vil gi grunnlaget for et pristilbud. 

5. Be om skriftlig tilbud
Når arbeidsomfanget er definert (så langt det lar seg gjøre) anbefaler vi at du får et skriftlig pristilbud. Dette bør minimum inneholde pris, oppdragsbeskrivelse (hva skal gjøres), tidsramme og hvilke produkter som skal brukes til å utføre oppdraget. Tilbudet bør også inneholde beskrivelse av kompetansen i bedriften som skal utføre oppdraget. 

 

6. Skriv en standardkontrakt
Når du er enig med bedriften, og før arbeidet starter, er det viktig å inngå en skriftlig avtale eller standardkontrakt. En god kontrakt gjør at du kan unngå tvister i etterkant, og oppdraget er godt definert begge veier. Det er utarbeidet flere standardkontrakter som er godkjent av forbrukermyndighetene. Sjekk for eksempel Husbankens nettsider

 

7. Avtal eventuelt tilleggsarbeid skriftlig
Et stort prosjekt som skifte av tak kan føre til at uventede ting dukker opp. Om det er behov for tilleggsarbeid eller endringer ut fra den opprinnelige avtalen må dette også avtales skriftlig. Inkluder hva ekstraoppgaven består av, som merpris og tidsbruk.

 

8. Avslutt oppdraget formelt
Når taket er ferdig lagt anbefaler vi å ha en befaring sammen med selskapet som har utført oppdraget. Er det eventuelle feil eller mangler som må utbedres gjøres dette i henhold til en frist dere setter, og før endelig sluttoppgjør. Om du velger å holde tilbake et beløp for feil eller mangler som ikke er utbedret, skal beløpet stå i forhold til verdien på disse.  


9. Tenk gjennom konsekvensene av egeninnsats, materialer og utstyr du leverer selv
Hvis du inngår en avtale med en byggmester som skal skifte taket for deg, er det lett å tenke at man kan spare penger på å gjøre deler av jobben selv. Eventuelt også handle inn materialer selv. Tenk nøye gjennom dette. En slik fordeling kan forkludre ansvarsforholdet i et slikt oppdrag. Leverer en byggmester alt selv, har du også en veldig klar ansvarshaver hvis det skulle være en reklamasjon eller skade. 


10. Få dokumentasjon på arbeidet ved overlevering
Dokumentasjon på hva som er gjort og hvilke produkter som ligger på taket ditt er nødvendig for at du skal kunne følge opp med riktig vedlikehold. En slik dokumentasjon er også veldig nyttig å ha om du i fremtiden selger huset. Både for verdifastsetting før salg, og som veldig nyttig informasjon til ny eier.

Del: