Garanti for at taket er tett i minst 20 år

Med kostnadsfrie Icopal Pluss Garanti holder det flate taket tett i minst 20 år. BMI garanterer for både produkt og utførelse.
BMI-Norge-miljøbilde TeamIcopal arbeider portrett
Del:

Riktige valg i et tøffere klima

Vær trygg på at det nye taket holder tett.

Den nye garantiordningen skal sikre at flere tar smartere valg for å beskytte byggets viktigste fasade.– Riktig produkt levert av flinke fagfolk holder tett. Det er derfor en selvfølge at vi skal tilby en garanti, sier administrerende direktør i BMI Norge.Team Icopal er første norske takentreprenør-kjede som garanterer at det flate taket holder tett i minst 20 år. Forutsetningen er at riktig produktsystem er valgt, og at tekkingen er utført av fagfolkene i Team Icopal. Icopal Pluss Garantien skal:

  • Belønne de som tar kloke valg i et klima som blir stadig tøffere

  • Sikre større bevissthet rundt de store kvalitetsforskjellene på takprodukter

  • Motvirke en negativ trend der kortsiktige innkjøpsbeslutninger legger føringer for tak som er mer utsatt for lekkasjer og skader.

Service- og vedlikeholdsavtale?

En service- og vedlikeholdsavtale for taket løser utfordringer før de blir problem. Flate tak er billige å reparere, men dyre å bytte. Derfor er det mye bedre totaløkonomi i å fikse utfordringer lenge før de blir store kostbare problem.

1,2 mm er ikke nok

Dessverre er trenden at anbud og prisforespørsler danner grobunn for enklest mulig løsning til lavest mulig pris. Vi ønsker å flytte fokus fra pris til løsning fordi det er det riktige rådet å gi.


BMIs takgaranti rettes mot kloke byggeiere som forstår at riktige produkter tekket av erfarne fagfolk gir størst trygghet og lavest mulig kostnad på taket over tid.


– Vi ser stadig flere lekkasjer på tak som nylig er tekket. Den viktigste årsaken er at det velges produkter basert på lavest mulig innkjøpspris. Riktige produkter tekket av erfarne fagfolk er det eneste som er riktig dersom man ønsker lavest mulig kostnad på taket over tid.Garantien skiller på kvaliteten som er valgt av byggeier/entreprenør, og gir følgende dekning:

  • 8 års garanti: Taket er tekket med Monarplan FM 1,6mm PVC-belegg

  • 15 års garanti: Taket er tekket med Icopal Mono PC asfalttakbelegg

  • 20 års garanti: Taket er tekket med Icopal 2-Lag Base og Top

– Det sier seg selv at to lag med asfalt-takbelegg gir et vesentlig mer robust tak enn 1,2 mm PVC.

Så godt at det er sant

Icopal Pluss Garanti tilbys kostnadsfritt. Hensikten er å sikre kundene forutsigbarhet og lavere kostnader over tid – og ikke minst: Færre bekymringer. Garantien tilbys på nye, samt rehabilitering, av flate og svakt hellende tak som tekkes med enten asfalttakbelegg eller PVC av medlemmene i Team Icopal. BMI garanterer for både produkt og utførelse.


– Icopal Pluss garantien er for byggeiere som ønsker riktig løsning, trygghet og forutsigbare kostnader, entreprenører som ønsker å levere de mest kvalitetstunge leveransene, arkitekter og ingeniører som ønsker de beste føringene for sine prosjekter, og vedlikeholds- og driftsansvarlige som ønsker kunnskap, trygghet og fravær av problem, sier Fritzsønn.


Team Icopal dekker hele landet og består av nærmere 30 svært faglig sterke og profesjonelle avdelinger. Les mer om team Icopal her.

Del: