Få viktig kunnskap om flate tak på 30 minutter

Del:

Øk kunnskapen for å kunne stille kvalifiserte spørsmål

Taktekkingen er en av de viktigste jobbene som utføres på bygget. Byggeiere og entreprenører bør skaffe seg kunnskapen til å stille kvalifiserte spørsmål. En lyn-innføring kan lastes ned her.Taktekking er et kompetanseyrke der man må ha høy konsentrasjon, grundig opplæring og bred erfaring for å sikre at byggets viktigste fasade forblir tett. For å sikre en mer standardisert tilnærming på tvers av bransjen har Takentreprenørenes forening utviklet en veileder som skal sikre kunnskap til de som ønsker beste praksis brukt på sine bygg. Dette heftet er lettlest og rikt illustrert med tegninger av hvordan bransjen mener tekking med banebelegg bør utføres. Anbefalingene er basert på Sintef Byggforsk detaljblad og anbefalinger i TPF informere

Takets mange viktige oppgaver

Takentreprenørenes Forening ønsker med dette å sette en standard for hvordan tak skal utføres, for å sikre takets funksjon og levetid. Bedre enn forskriftsmessig stand skal sikre at taket oppfyller sine viktigste funksjoner som er å:

  • Lede bort vann

  • varmegjennomgang (isolere)

  • Hindre at fuktig inneluft trenger ut i taket

  • Sikre minimal støygjennomgang

  • Motstå mekaniske påkjenninger

  • Sikre omgivelsene for trusler som snøras

  • Hindre at brann spres

Bidragsytere til utformingen av dette informasjonsheftet har vært IcopalTak as, Protan Tak AS, Hesselbergtak AS, Nortekk AS og Sandnes Tak AS.

Last ned veilederen her

Del: