20 års garanti sørger for trygge flate tak

Taket er byggets viktigste fasade. Store kostbare skader unngås ved å velge riktig.
BMI-Lorenskog-0287
Del:

Tak utsettes for ekstreme påkjenninger, i et klima som stadig blir barskere. BMI Group (tidligere Icopal og Zanda) har tilbudt markedets tryggeste systemer i over 125 år. Det har resultert i en unik kompetanse om hva taket og byggherre behøver, og løsninger med ekstrem styrke og lang levetid. 

 

- Vi ønsker å hjelpe byggeiere, de som prosjekterer, entreprenører og håndverkere med kunnskapen slik at de kan ta informerte valg, sier teknisk direktør Vidar Jacklin. 
Et robust tak er en forutsetning for å beskytte verdier fra det som kommer fra oven, og få bygg er forsikret mot fukt og lekkasjer på taket. 

 

- Det er viktig at kundene får lang levetid på taket, slipper ubehagelige og kostbare overraskelser, får tak som er bedre enn krav og regler, og at arbeidet dokumenteres og garanteres for, sier Jacklin. 

 

Byggeiere og entreprenører må derfor prioritere systemer som gir det beste resultatet og laveste totaløkonomien over tid.

Ønsker du råd om hva ditt tak trenger?

Vår prosjektavdeling hjelper deg med å finne rett løsning for ditt flate tak.

Prioriterer feil

Et moment Jacklin trekker inn i denne sammenheng, er garantiordningene det opereres med.
- Regelverket rundt garantier på bygg er for «snille». Entreprenøren står ansvarlig for bygget i bare fem år. Det kan være en driver for en del valg av produkter og løsninger, tak inkludert, sier han.
Korte garantier fører til at tekking må byttes oftere enn det som burde være nødvendig. Derfor blir det også nødvendig med garantiordninger. Ikke bare for produktene, men enda viktigere: Selve utførelsen fra de som tekker takene.

Gjort rett holder lenge

BMIs garantiordning skal sikre at flere tar smartere valg for å beskytte byggets viktigste fasade. Dette fordi riktig produkt levert av flinke fagfolk holder tett. BMI (da Icopal) var landets første og eneste produsent som ga en garanti for at taket holder tett i minst 20 år. Pluss Garantien tilbys gjennom takentreprenørkjeden Team Icopal-kjeden, og stiller krav til hvilket system som er brukt til å tekke taket.  

- Takgarantien er for byggeiere som forstår at riktige produkter tekket av erfarne fagfolk gir størst trygghet og lavest mulig kostnad på taket over tid, sier Jacklin. 

Ordningen skal:

  • Belønne de som tar riktige valg i et klima som blir stadig tøffere

  • Skape større bevissthet rundt de store kvalitetsforskjellene på takbelegg

  • Motvirke en negativ trend der kortsiktige innkjøpsbeslutninger vektlegges fremfor langsiktige, gode løsninger

Guide til smarte valg for næringsbyggets flate tak

Guide til smarte valg for næringsbyggets flate tak

Faktaboken er for smarte byggeiere, entreprenører som ønsker kvalitet, arkitekter og ingeniører som ønsker de beste føringene, og vedlikeholdansvarlige som ønsker færre problemer.

BMI-Norge-faktabok-flate-tak

Gratis garanti, også på gamle tak

Garantien tilbys kostnadsfritt og gir forutsigbarhet og lavere kostnader over tid – og ikke minst: Færre bekymringer. Garantien tilbys på nye, samt rehabilitering, av flate og svakt hellende tak. 

- BMI garanterer for både produkt og utførelse i hele garantitiden, lover Jacklin. 

Om det i garantiperioden oppstår utettheter vil Team Icopal utføre eller besørge nødvendige reparasjoner av takbelegget, fra og med isolasjonslaget og opp. Kombinasjonen av faglig tyngde, kunnskap om hvilke valg som er klokest, og særlig gode kvalitetsprodukter gjør at BMI trygt kan gå mye lenger i sine garantier enn noen andre aktører. 

Betinger valg av rett system

Garantitiden avhenger av hvilke produktsystem som blir valgt, og gir følgende dekning:

  • 8 års garanti: Taket er tekket med Monarplan FM 1,6mm PVC-belegg (god)

  • 15 års garanti: Taket er tekket med Icopal Mono PC asfalttakbelegg (bedre)

  • 20 års garanti: Taket er tekket med Icopal 2-Lag Base og Top (best)

- For at Pluss Garantien skal være gyldig kreves jevnlig inspeksjon av taket, og minst to ganger i året. Den er byggeiers trygghet for lavest mulig kostnader over tid, bærekraftige tak, kvalitet i valg av system, og utførelse fra landets flinkeste fagfolk, sier Jacklin.

Del: