Glassrekkverk med stolper

Et glassrekkverk gjør at du kan nyte utsikten uforstyrret, samtidig som du bringer lyset inn og øker romfølelsen.
Fantastisk utsikt gjennom glassrekkverk

BMI klart, herdet og laminert sikkerhetsglass for topp- og frontmontert glassrekkverk leveres i tykkelse 8,76 mm. Dette sikrer mot at personer kan falle gjennom glasset eller at glasset kan falle ned ved brudd. Glasset er modulbasert og passer til BMI rekkverkstolper med ferdig påsatte glassklemmer. 

BMI Glassrekkverk egner seg til boliger, hytter, næringsbygg og borettslag. Rekkverksstolpene monteres på underlag av tre, betong eller stål. Det er godkjent for montering opp til 10 m over terreng. Glassrekkverk egner seg like godt innendørs som utendørs.

Viktigste egenskaper

  • Enkelt å montere

  • Modulbasert

  • Rask levering

Enkelt å montere

Glasset leveres med slipte kanter. BMI Glassrekkverk har en høyde på 1 m over ferdig gulv og er produsert og levert i henhold til Norsk Standard NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1 Eurokode 1, 3, 9 og NS 3232. BMI Glassrekkverk tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrift (TEK 10 fra 2017).

Rekkverksstolpene består av syrefast stål (AISI 316) med ferdig påsatte glassfester. 4 glassfester per glass sikrer trygg montering av glasset. Stolpene leveres for både topp- og frontmontering. Glassfeltet leveres i standard bredde c/c 1200 mm. Tilpasningsglass finnes i ulike bredder, se side 13. Dette gir fleksibilitet ved montering. Veggfester til glass og håndløper gjør også tilpasningen enklere. For ytterligere finjustering benyttes 5 mm shims. Følg monteringsveiledningen nøye for å oppnå en enkel og sikker montering.