Icopal Base er et underlagsbelegg som benyttes i kombinasjon med et Icopal overlagsbelegg i en 2-Lags løsning. Resultatet er et tak som takler selv de hardeste påkjenningene fra vær og vind.

Icopal to-lag er et system som gir dobbel sikkerhet. Det egner seg spesielt godt for nybygg i værutsatte områder der kravet til mekanisk innfesting er meget høyt, samt i tilfeller der «trafikk» og annen robust bruk av takflaten vil forekomme - både i byggeperioden og ikke minst under seinere bruk.

Icopal Base er det første laget, og består av en stamme av forsterket polyesterfilt som er impregnert med bitumen og belagt med SBS polymerasfalt på begge sider. Oversiden er bestrødd med finkornet sand. Undersiden er dekket med en tynn plastfolie som skal smeltes samtidig med sveising av omlegg og tverrskjøter.

Systemet er spesielt beregnet til mekanisk innfesting, men kan også sveises fast til underlaget. Ved renovering av gamle tak kan beleggene varmluftsveises til underlaget. Icopal Base kan også benyttes som dampsperre ved krav til høy damptetthet (Sd-verdi 300 m). Som overlag benyttes Icopal Top eller Icopal Top Noxite. Alternativt Icopal Mono PC, Icopal Vulcanite Tek eller Icopal Mono PM. Ved nedgravde eller tildekkede løsninger benyttes Icopal Membran 4 eller 5mm.

Viktigste egenskaper

  • Dobbel sikkerhet

  • Spesielt godt egnet i værutsatte områder

  • Ekstra sikkerhet mot avblåsning

  • Velegnet der det er mye “robust” bruk av takflaten

  • Lang levetid

Filter

Ingen resultater